Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny bok: Perspectives on Indigenous writing and literacies

I anslutning till att 2019 är det internationella året för urfolksspråk, publiceras i dagarna en ny antologi: "Perspectives on Indigenous writing and literacies". Redaktörer för boken är professor Coppélie Cocq, tidigare Humlab, Umeå universitet och nu vid Helsingfors universitet och professor Kirk Sullivan, Institutionen för språkstudier, Umeå universitet.

Kirk Sullivan berättar att boken är ett resultat av ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet: "Literacy in Sapmi: multilingualism, revitalization and literacy development in the global north", som pågick mellan 2012-2015 och samarbetet med professor Nancy Hornberger, University of Pennsylvania, under hennes tid som gästprofessor vid Umeå universitet.

– Vi bjöd in ett brett spektrum av forskare för att bidra till boken, både vid projektets början och under det pågående arbetet. Detta eftersom nya teman växte fram från de redan accepterade förslagen och från de färdiga kapitlen. Och även som svar på responsen från bokens granskare, säger Kirk Sullivan och fortsätter:

– Resultatet är en bok som visar på insikter, varierade och många perspektiv, på urfolksspråk. Utifrån texter, litteratur och utbildning, och omfattar fem geografiska områden, Europa, Nordamerika, Afrika, Sydamerika och Oceanien, plus nio enskilda länder.

Kirk Sullivan påpekar att Litum och Humlab – båda enheter vid Umu – har tillhandahållit forskningsmiljöer för projektet. Och att både universitetet i stort och Lärarhögskolan har bidragit med att finansiera forskningsbesök av författare till antologin. (Dean Sutherland vid University of Canterbury, NZ; Nancy Hornberger, University of Pennsylvania, USA och Shelley Stagg Peterson, University of Toronto, Kanada). Här kan tillägas att Nancy Hornberger förra året utnämndes till en av tre hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten.

Vad betyder det att 2019 är ett internationellt år för urfolksspråk?

– Året kommer att öka medvetenheten om dessa språk och förhoppningsvis dess synlighet i vårt visuella språkliga landskap. Det kommer också att hjälpa människor att förstå och uppskatta det viktiga bidrag urfolksspråk ger till vårt kulturlandskap.

– Det innebär också utmaningar, inte minst för Umeå universitet, eftersom vi har ett uppdrag att bedriva forskning och undervisning inom samiska språk. En annan aspekt är att det är en demokratisk fråga för urfolk att kunna få använda sitt eget språk.

Vad betyder Vetenskapsrådets bidrag i detta sammanhang?

– Utan forskningsbidraget och Lärarhögskolans stora satsning genom Litum, hade vi inte haft möjlighet att genomföra ett så stort forskningsprojekt om urfolksspråk och litteratur, skapa och stärka Umeå universitetets internationella nätverk inom området. Och genom stödet gavs vi också möjlighet att bjuda in ledande forskare att bidra till innehållet i boken.

Kontakt:

Kirk Sullivankirk.sullivan@umu.se, tel. +46 90 786 95 49
Coppélie Cocqcoppelie.cocq@helsinki.fi

Läs mer om boken på brill.com

Läs mer om det internationella året för urfolksspråk

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.