Gå direkt till innehåll
Richard Pettersson, museologi- och kulturarvsforskare Foto: Per Melander, Umu
Richard Pettersson, museologi- och kulturarvsforskare Foto: Per Melander, Umu

Pressmeddelande -

Ny bok täcker in vit fläck på kartan

I den nya boken Kulturell turism har museologi- och kulturarvsforskaren Richard Pettersson vid Umeå universitet täckt in en vit fläck på kartan vad det gäller kulturarvsturismens svenska historia.

I bokens förord skriver Richard Pettersson: ”Kulturarvsturismens svenska historia. Vem är galen nog att skriva en bok om något sådant amorft (formlöst) och komplext?”

Samtidigt var det tvunget att bli så, eftersom han fångats av en förvånade insikt; en sådan här översikt finns ju inte.

I bokens inledning förklarar han vidare: ”… jag skrev inledningsvis för min egen del, för att sätta mig in ett forskningsfält, för att förstå den företeelse jag nu skulle forska om. Men arbetet växte, tog egen riktning, började kommunicera med mig”.

Inget hastverk

Richard Pettersson säger att större delen av boken är skriven under covid-19-året 2020. Att isoleringen ibland har haft sina fördelar. Men att boken trots det inte är något hastverk.

Boken handlar om kulturarvsturism, och förledet i den hänvisningen är ju hans specialitet. Och hur det för honom rör sig om dryga två decennier av undervisning, handledning, forskning och akademisk vardag. Att han har prövat, kommit tillbaka, omvärderat.

Han påpekar ytterligare hur forskningen om turism allmänt, och även kulturell turism, numera är väldigt omfattande och tillägger:

– Men den är samtidigt oftast i hög grad nischad och specialiserad. Samhällsvetenskap som kulturgeografi och olika schatteringar av företagsekonomi och entreprenörsforskning dominerar.

– Den humanistiska forskningen och inte minst historisk översiktlig forskning om turism är därför betydligt mer blygsam i sammanhangen. Rörande mitt fält har forskningen dock gått från liten till mitt emellan.

Alla är turister

På frågan om det finns det något som överraskat eller förvånat honom när gäller arbetet med boken nämner han inledningsvis detta med att turismen är så pass svagt beforskad inom humaniora.

– Annat som slog mig under arbetet med boken är att forskningen överlag framstår som distanserad gentemot turismen som fenomen. Detta blev väldigt påtagligt, för en humanist som numera har för vana att tänka på reflexivet och beakta det egna skrivande subjektet i forskningsprocessen.

– Vi är ju numera alla turister av och till, men ingen tycks vilja vara det, allra minst (positivistiskt) distanserade forskare.

I boken driver Richard Pettersson tesen att kulturarv som fenomen och samhällsföreteelse i hör grad är betingad av turism.

– Jag beskriver hur kulturarvssektorn har gått från att betrakta turism och museiverksamhet som två väsensskilda verksamhetsfält, till att alltmer närma sig varandra.

– Men, det finns fortfarande professionsbetingade hinder som ibland är reella, ibland baserade på fördomar. För att kunna analysera och argumentera kring detta, ägnar jag stor del av bokens avslutande del åt att beskriva hur kulturarv som sociokulturellt fenomen kan tolkas.

Läsas av alla

Han säger att boken kan läsas av alla som är intresserade av och vill veta mer om kulturarvsturism. Men att texten dock är anpassad för en akademiskt grundutbildad läsare. Till exempel förklarar han inte vad han utgår från är teoretiska allmängods, som ”kulturellt kapital” (Bourdieu) eller ”tankestil” (L. Fleck).

– Läsaren behöver dock inte vara särskilt påläst; jag har strävat efter att ge en intuitivt begriplig framställning, även om man eventuellt inte hänger med i alla termer och teoretiska passningar.

– Nämnda hänvisningar fungerar ju exempelvis utmärkt för att skapa förståelse och sammanhang, även för den teoretiska novisen.

Avslutningsvis säger Richard Pettersson att det har varit fantastiskt givande att arbeta med bokens tematik och att ämnet förvånade honom med att vara så extremt brett och mångfacetterat.

– Att skriva om (kulturarvs)turism är i hög grad att försöka fånga och beskriva bevekelsegrunder bakom våra moderna sätt att leva och se på världen.

Kontakt:
Richard Pettersson
E-post
tel. 
090-786 99 38

Ämnen

Taggar

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Relaterat material

Umeå universitet

Med omkring 36 000 studenter och 4 000 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.