Skip to main content

Ny ceremoni för skickliga lärare vid Umeå universitet

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2019 08:32 CEST

År 2013 var Umeå universitet det första stora lärosätet som införde ett meriteringssystem för lärare. Systemet ska uppmuntra lärare att utveckla sin pedagogiska kompetens. Idag har totalt 170 meriterade och excellenta lärare utsetts. På torsdag kl. 17.00 uppmärksammas omkring sjuttio av dem vid en nyinrättad ceremoni.

– Syftet med både meriteringssystemet och ceremonin är att synliggöra och uppmärksamma det arbete som universitetets lärare gör dagligen. Att så många av universitetets lärare tagit chansen att meritera sig är väldigt roligt, säger Heidi Hansson, vicerektor med särskilt ansvar för utbildning, och ordförande i nämnden för högskolepedagogisk meritering.

År 2013 införde Umeå universitet ett system med universitetsgemensamma kriterier för att premiera lärares pedagogiska skicklighet. Meriteringssystemet har två nivåer, meriterad och excellent, och lärarna ansöker själva till en nivå i taget. Samtliga kriterier måste vara uppfyllda för den aktuella nivån. Utnämnda lärare får ett diplom samt ett lönepåslag, 800 kronor för meriterad och 1 200 kronor för excellent.

Särskild ceremoni
För att ytterligare uppmärksamma lärarna införs nu en ny ceremoni. Ceremonin genomförs i Lärarutbildningshusets ljusgård den 10 oktober kl. 17–18.00, och inbjudna är lärare som utsetts under åren 2017–2019. Ceremonin inleds med en jojk till Umeå universitet, och tal av rektor Hans Adolfsson. Heidi Hansson, vicerektor med ansvar för utbildningsfrågor, leder den del av ceremonin där de skickliga lärarna uppmärksammas.

För mer information, kontakta:
Lars Larsson
samordnare i arbetsgruppen för ceremonin
lars.larsson@umu.se
070-699 28 98

Heidi Hansson,
vicerektor med särskilt ansvar för utbildning
heidi.hansson@umu.se,
073-034 81 04

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.