Gå direkt till innehåll
Både skolkuratorer och barn poängterar att skolan är en passande miljö för samtal. Detta minskar stigmat kring att be om hjälp och gör det enklare för barn att aktivt söka stöd.
Både skolkuratorer och barn poängterar att skolan är en passande miljö för samtal. Detta minskar stigmat kring att be om hjälp och gör det enklare för barn att aktivt söka stöd.

Pressmeddelande -

Ny forskning om vikten av skolkuratorn

Färsk forskning från Umeå Universitet visa att skolkuratorer är en avgörande länk i kedjan för vissa barns psykosociala välbefinnande. En av kärnfrågorna i den nya forskningen är den osäkra rollen och positionen för skolkuratorn inom skolsystemet och elevhälsoteamet.

— Skolkuratorn har en otydlig roll och position i skolan och därmed också i elevhälsoteamet. Utmaningarna består i att det finns många överlappande arbetsuppgifter. Trots detta är det skolkuratorer som i stort sett uteslutande är de som genomför individuella psykosociala samtal i skolan. De här samtalen borde därför ses som en yrkesspecifik uppgift för skolans psykosociala expert, säger Kjellgren.

Maria Kjellgren, doktorand inom socialt arbete, har granskat struktur, process och interventioner kring skolkuratorns roll i skolan och vikten av individuella samtal med barn. Resultaten från avhandlingen visar på skolkuratorernas breda kunskap och erfarenhet inom det sociala arbetet, särskilt när det gäller individuella samtal med barn. Skolkuratorerna visar en flexibilitet och uppfinningsrikedom i sitt arbete och använder ett relationellt förhållningssätt för att skapa en känsla av allians, trygghet och tillit med barnen.

Barnens perspektiv
En annan viktig del av Kjellgrens forskning är att lyfta fram barnens egna perspektiv och behov. Samtalen med skolkuratorer fokuserar ofta på barnens livssituation, inklusive hemförhållanden, relationella problem och ångest. Resultaten visar att pojkar och flickor kan ha olika utmaningar, där pojkar oftare uppvisar klassrumsrelaterade svårigheter och beteendeproblem.

Både skolkuratorer och barn säger att skolan är en lämplig plats för samtal, vilket minskar stigmat kring att söka hjälp och ökar tillgängligheten för barn att självmant söka stöd. För barnen kan skolkuratorn vara en viktig och trygg person att vända sig till för att förstå och hantera sina livssituationer.

— Barnens egna problemformuleringar är samstämmiga med de problem som skolkuratorerna identifierat hos barn. Främst artikulerade barnen de framkomna problemen som hemförhållanden och psykisk ohälsa. Flertalet av barnen gav uttryck för att det varit omöjligt för dem att klara skolan under den svåra livssituationen de befunnit eller befinner sig i. De beskrev att skolkuratorn var till stor hjälp att förstå kopplingen mellan problemen och omöjligheten att ta in kunskap, säger Kjellgren.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 700 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Maria Kjellgren

Maria Kjellgren

Doktorand Socialt arbete maria.kjellgren@umu.se

Charlotte Ståhl

Kommunikatör Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet +4690 786 74 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.