Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya rön om framtida vaccin

Det kan bli möjligt att använda ett och samma vaccin för att neutralisera många olika bakterier som leder till skilda sjukdomar. Det visar Jeanette Bröms, Umeå universitet, i sin avhandling. Många bakterier använder sig av en nålliknande apparat för att injicera giftiga proteiner i våra celler och därigenom undkomma immunförsvaret och orsaka sjukdom. Injiceringen sker via porer som bakterien bildar i målcellen. Komponenterna, translokatorer, som bygger upp porerna är mycket närbesläktade hos en rad olika bakterier, däribland Yersinia, som orsakar mag- och tarmsjukdomar eller pest och Pseudomonas aeruginosa, som orsakar svåra infektioner hos människor med nedsatt immunförsvar, på grund av exempelvis brännskador, cancer eller AIDS. Jeanette Bröms har i sin avhandling jämfört injiceringsprocessen hos dessa två bakterier. Resultaten visar att komponterna, translokatorerna, är mycket lika och i vissa fall utbytbara, men att de är optimerade för att passa bakteriernas enskilda behov. Bland annat skiljer sig de mekanismer som bakterierna använder sig av för att reglera aktiviteten hos injiceringssystemet under infektionen. Medan translokatorerna hos Yersinia spelar en viktig roll i denna reglering, så saknar motsvarande proteiner hos P. aeruginosa denna funktion. Resultaten visar också att små ”hjälparproteiner’’, så kallade chaperoner är avgörande för bildandet av porer i målcellerna. Chaperonerna har alla en likartad struktur som är kritisk för deras funktion. Vissa chaperoner är även viktiga för själva regleringen av systemet. Chaperonernas konserverade struktur och centrala roll vid injiceringsprocessen i kombination med att de ofta förekommer bland sjukdomsframkallande bakterier, gör dem intressanta som måltavlor för framtida vaccin. E-publicering av avhandlingen finns på: http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=331 Fredagen den 5:e november försvarar Jeanette Bröms, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Type III secretion- the various functions of the translocon operon in bacterial pathogenesis. Svensk titel: Typ III sekretion- de många funktionerna hos translokeringsoperonet vid bakteriella infektioner. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Major Groove, Byggnad 6L, NUS. Fakultetsopponent är professor Michael Koomey, The Biotechnology Centre of Oslo, Oslo Universitet, Norge. Jeanette Bröms är född och uppvuxen i Piteå och har en fil. mag. i molekylärbiologi från Umeå universitet. Forskningen har utförts vid institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet och institutionen för medicinskt skydd, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), NBC-skydd, Umeå. Jeanette Bröms nås på: Tel: 090-10 68 34 Hem: 090-19 45 54 Mobil: 0730-31 76 26 E-post: jeanette.broms@foi.se Carina Dahlberg carina.dahlberg@adm.umu.se Tel: 090-786 53 62 Mobil: 070-621 33 68 Fax: 090-786 54 89

Ämnen

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.