Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nybildning av nervceller och blodkärl tidigare än väntat efter stroke

Redan ett till två dygn efter en stroke, d v s långt tidigare än man hitintills trott, påbörjas nybildningen av nervceller och blodkärl i det drabbade området. Det tyder resultaten på i den avhandling som Wei Jiang försvarar vid Umeå universitet 21 april. Stroke orsakas oftast av en tilltäppning av ett av hjärnans blodkärl med blodflödesbrist som följd, så kallad ischemisk stroke. Hjärnskadan kommer direkt och breder ut sig under några första kritiska dygn. Därefter påbörjar hjärnskadans läkning, en process som kan pågå under många månader och t.o.m år. Vad som ligger bakom hjärnans förmåga till återhämtning är ej känt. Wei Jiang har i sitt avhandlingsarbete funnit att blodkärlsnybildning, angiogenes, uppstår i hjärnan redan vid 24-48 timmar efter stroke, dvs långt tidigare än man hitintills trott. Dessutom har han funnit nybildning av nervceller i det skadedrabbade området. De nybildade nervcellerna kunde ses vid 7 dygn och fanns fortfarande kvar upp till 60 dagar efter att skadan inträffat. Nybildning av blodkärl och nervceller kan vara viktiga för hjärnskadans läkning efter stroke och utgöra grund för helt nya behandlingsmöjligheter. Vid försöken användes en djurmodell där injicerade där injicerade antikroppar märktes in i cellernas DNA i skadedrabbat område. På detta vis påvisades nervcellsnybildning och blodkärlstillväxt efter stroke. Dessutom mättes bildningen av proteiner och energimolekyler (ATP) i hjärnan samt blodflöde med hjälp av isotopteknik och laser-Doppler. Ischemisk stroke är den tredje vanligaste orsaken till dödsfall och den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna. Varje år drabbas 30 000 svenskar av stroke. Hur allvarlig en akut ischemisk stroke blir beror framför allt på hur länge och i vilken grad blodflödet till det drabbade området i hjärnan varit stört. Fredagen den 21 april försvarar Wei Jiang, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Regeneration in the adult brain after focal cerebral ischemia exploration of neurogenesis and angiogenesis. Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan, by 1D, NUS. Fakultetsopponent är ass. prof. Jukka Jolkkonen, Kuopio universitet, Finland. Wei Jiang är verksam vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin. Hon nås via e-post wei.jiang@medicin.umu.se eller telefon 090-785 25 89. Referenslänk: http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=739&lang=sv

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.