Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ökad risk för hjärtinfarkt och stroke efter covid-19

En stor nationell studie vid Umeå universitet, baserad på alla patienter med covid-19 i Sverige, visar att risken för hjärtinfarkt och stroke ökar trefaldigt de första två veckorna efter covid-19. Studien publicerades i den anrika tidskriften The Lancet.

– Covid-19 är en komplex sjukdom som påverkar många organ, och det vi särskilt ville undersöka var om covid-19 är en akut riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke, berättar Anne-Marie Fors Connolly, forskare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi, senior författare och huvudansvarig för studien.

Studien är baserad på 86 742 covid-19-patienter och 348 481 kontrollpersoner, och är därmed den största hittills publicerade studie som undersöker risken för hjärtinfarkt och stroke vid covid-19. I studien jämförde forskarna förekomsten av hjärtinfarkt och stroke hos covid-19-patienter med förekomsten hos kontrollindivider under perioden februari till 14 september 2020. Med hjälp av två olika kraftfulla statistiska metoder beräknades därefter risken för hjärtinfarkt och stroke efter insjuknande med covid-19.

Trefaldig ökning

– Vi fann att risken för hjärtinfarkt och stroke ökade trefaldigt de första två veckorna efter covid-19, oavsett metodval, detta även efter att ha tagit hänsyn till kända riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke så som tidigare kroniska sjukdomar, kön, ålder och socio-ekonomiska faktorer, berättar Osvaldo Fonseca Rodriguez, epidemiolog vid Institutionen för klinisk mikrobiologi och Institutionen för epidemiologi och global hälsa, och delad förstaförfattare på den vetenskapliga publikationen tillsammans med Ioannis Katsoularis.

- Resultaten indikerar att akuta hjärt-och kärlkomplikationer kan representera en viktig klinisk manifestation av covid-19. Våra resultat visar också hur viktigt det är att vaccinera sig mot covid-19, särskilt äldre människor, som har högre risk för hjärt-kärlsjukdomar, berättar Ioannis Katsoularis, specialistläkare inom kardiologi och doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Samkörning av nationella register

I studien samkördes information från nationella register från Folkhälsomyndigheten, Statistiska Centralbyrån och Socialstyrelsen för alla covid-19-patienter och en kontrollgrupp bestående av fyra kontrollindivider, matchade för varje covid-19-fall, som inte haft sjukdomen. Genom att använda historiska data från Socialstyrelsens slutenvårdsregister, kunde personer som tidigare haft hjärtinfarkt och stroke uteslutas ur studien.

– Om man hade tagit med individer med tidigare hjärtinfarkt eller stroke, då skulle det ha varit svårt att veta hur mycket risken för hjärtinfarkt och stroke ökas av covid-19, eftersom risken för att återinsjukna är högre i grupper som redan drabbats en gång, berättar Krister Lindmark, som är överläkare inom kardiologi och en av medförfattarna till artikeln.

Två statistiska metoder

De två statistiska metoder som användes i studien är så kallad matchad kohortstudie och self-controlled case series studie.

– Den sistnämnda metoden uppfanns ursprungligen av statistikern Paddy Farrington för att undersöka komplikationer efter vaccination. Tidigare användes denna metod av oss för att visa att sorkfeber ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och blodproppar. Vi hade förmånen att samarbeta med Farrington, vilket säkrade en hög vetenskaplig noggrannhet av vår studie. Detta uppmärksammades också av en vetenskaplig granskare för The Lancet, berättar Anne-Marie Fors Connolly.

Länk till porträtt på Anne-Marie Fors Connolly och Ioannis Katsoularis

Länk till artikeln i tidskriften

Länk till webbartikel

Kontaktpersoner:

Anne-Marie Fors Connolly
Institutionen för klinisk mikrobiologi
073 347 95 06
anne-marie.fors.connolly@umu.se

Ioannis Katsoularis
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
073-159 20 90
ioannis.katsoularis@umu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Sara-Lena Brännström

Sara-Lena Brännström

Presskontakt Kommunikatör Teknik och naturvetenskap

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.