Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Om kalciumsignalernas betydelse för reglering av immunförsvaret

Det kalciumreglerade proteinet calmodulin spelar en central roll i aktiveringen av immunförsvarets celler. En del av hur detta går till visar den avhandling som Sofia Edin försvarar vid Umeå universitet 14 november.

NF-?B-proteiner är viktiga för att kunna aktivera försvaret mot infektioner och för att styra inflammationsprocesser. Om regleringen av NF-?B på något sätt störs kan det leda till allvarliga sjukdomar som allergi, astma, reumatism, åderförkalkning, Alzheimers demens, Parkinsons sjukdom och olika typer av cancer.

Att immunförsvarets celler kan försvara kroppen mot infektioner är beroende av översättning av gener och därigenom produktion av de proteiner som behövs. Att en viss gen ska översättas styrs av en grupp proteiner som kallas transkriptionsfaktorer. Till dessa hör NF-?B som spelar en mycket viktig roll i regleringen av gener som är viktiga i immunförsvaret eller för styrning av celltillväxt och cellöverlevnad. Studier av NF-?B är därför viktiga för att öka förståelsen för hur NF-?B-proteiner styrs och därmed öppna för möjligheter att behandla många sjukdomar genom riktad kontroll av NF-?B-proteiners aktivitet.

Kalciumjoner spelar en viktig roll i aktiveringen av immunförsvarets celler, och deras mest använda kalciumdetektor är proteinet calmodulin. Sofia Edins avhandling beskriver hur calmodulin som bundit kalcium medverkar i regleringen av NF-?B-proteiners aktivitet. Detta sker dels genom att calmodulin direkt binder både till vissa NF-?B-proteiner och till ett protein som medverkar vid aktiveringen av NF-?B i immunförsvarsceller. Det sker också genom att calmodulin deltar indirekt i regleringen av NF-?B i immunförsvarsceller via ett calmodulinberoende enzym. Resultaten som presenteras i avhandlingen beskriver därigenom flera olika mekanismer genom vilka kalciumsignaler reglerar NF-?B-proteiners aktivitet och därmed immunförsvaret.

Fredag 14 november försvarar Sofia Edin, Institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Calmodulin Mediated Regulation of NF-?B in Lymphocytes.
Disputationen äger rum kl 09.00 i Major Groove, byggnad 6L, Institutionen för molekylärbiologi. Fakultetsopponent är professor Sam Okret, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet.

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=1895

Sofia Edin, som kommer från Pålsträsk i Älvsbyns kommun, Norrbotten, finns vid Institutionen för molekylärbiologi, tel. 090-785 25 19, e-post sofia.edin@molbiol.umu.se.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.