Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

På jakt efter förändringar vid blodcancer

De stegvisa förändringar som leder till cancer i blodceller granskas och kartläggs i den avhandling som Sofie Degerman försvarar vid Umeå universitet den 21 maj.

Det finns flera former av blodcancer, gemensamt för dem alla är en oreglerad tillväxt av de vita blodkropparna. I avhandlingen granskas de förändringar som sker när en normal blodcell utvecklas till cancercell. Målet är att hitta nya möjligheter till behandling och diagnos.

Cancer uppstår efter ett antal förändringar i cellens inbyggda kontrollsystem som normalt ska begränsa dess livslängd och stoppa tillväxten om något är fel. Avhandlingen visar hur en typ av odlade blodceller, lymfocyter, efter en tid genomgår spontana förändringar som ger dem en obegränsad förmåga att dela sig, dvs. ”evigt liv”. Att detta sker är mycket ovanligt och kan t.ex. liknas vid processen när leukemi utvecklas hos människa. Att cancercellen skaffar sig ”evigt liv” kallas immortalisering och genom att lymfocyterna analyserades vid upprepade tillfällen under odlingen påvisades flera steg med betydelse för cellernas fortsatta tillväxt, t.ex. tydliga förändringar i uttryck av gener som är betydelsefulla för cellernas förmåga att växa och för igenkänning av och reparation av skador på arvsmassan.

En annan viktig faktor i arvsmassan för att reglera hur många gånger en cell kan dela sig är kromosomernas ändpartier, telomererna. De flesta cancerceller stabiliserar sina telomerer genom att aktivera ett enzymkomplex, telomeras, vilket kan leda till en obegränsad förmåga att dela sig. I avhandlingen framläggs nya fynd om hur telomererna regleras och bl.a. visas att aktivering av telomeras sker sent under lymfocyternas immortalisering. Flera förändringar som uppstod när de odlade cellerna immortaliserades kunde också ses i lymftumörceller från patienter, och vissa av dessa förändringar är tänkbara mål för framtida behandling.

Sofie Degerman är bosatt i Sävar nära Umeå och uppvuxen i Skellefteå. Hon är doktorand vid Inst. för medicinsk biovetenskap, enheten för patologi, Umeå universitet, där hon kan nås på
tel. 090-785 28 73
mobil 070-277 18 88
e-post sofie.degerman@medbio.umu.se

Fredagen den 21 maj 2010 försvarar Sofie Degerman, Inst. för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The immortalization process of T cells -with focus on the regulation of telomere length and telomerase activity (Immortaliseringsprocessen av T-celler - med fokus på reglering av telomerlängd och telomerasaktivitet).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal Betula, by. 6M, NUS.
Fakultetsopponent är prof. John Sedivy, Brown University, RI, USA.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33466

Porträttbild

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.