Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pedagog vid Umeå universitet får internationellt stipendium

Helene Ärlestig, pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, har tilldelats ett stipendium från den internationella föreningen Delta Kappa Gamma. Prissumman är på nästan 40 000 kronor. Helene Ärlestig är medlem i den svenska riksföreningen Delta Kappa Gamma, som har som uppgift att främja god utbildning och att stödja yrkesmässig och personlig utveckling hos kvinnliga utbildare. Från den internationella moderföreningen får hon nu Eula Lee Carter-stipendiet på knappt 40 000 kronor tillsammans med 27 andra stipendiater. Helene Ärlestigs avhandlingsarbete ingår i ett projekt kallat Structure Culture Leadership – Prerequisites for successful schools?. Hon studerar kommunikationen mellan rektor och lärare i relation till pedagogiska frågor och skolutveckling, och behandlar frågor som: Uppfattar lärare och rektor kommunikationen lika? Vad är vanligt förekommande mönster, och saknas något i kommunikationen runt skolans pedagogiska uppdrag? Förutom att forska vid pedagogiska institutionen, arbetar Helene Ärlestig delvis som utbildningsledare på Centrum för skolledarutveckling. Hon har varit involverad i den statliga rektorsutbildningen sedan år 1997. Den internationella föreningen Delta Kappa Gamma grundades i Austin, Texas år 1929. Internationellt har föreningen mer än 125 000 medlemmar i 14 länder. Sedan år 1940 har föreningen gett 884 kvinnliga utbildare drygt 24 miljoner kronor i stipendier. I Sverige finns 20 medlemskretsar från Karlskrona i söder till Luleå i norr. För mer information, kontakta: Helene Ärlestig, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 62 23, e-post: helene.arlestig@pedag.umu.se Camilla Nilsson, Informatör E-post: camilla.nilsson@adm.umu.se Tel: 090-786 62 28

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.