Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pedagogiskt pris till ekonomisk historiker och nationalekonom

Helén Strömberg, ekonomisk historia, och Tomas Sjögren, nationalekonomi, tilldelas båda den samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris. Prissumman är på 25 000 kronor var, och priset delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 27 maj. Helén Strömberg har en förmåga att förklara det svåra på ett enkelt sätt, och hon är ofta efterfrågad för att hålla populärvetenskapliga föreläsningar. Under många år har hon arbetat för att synliggöra studenterna, och i det arbetet har hon lyft fram att lärarrollen innebär både en pedagogisk och en ledande funktion. Studenternas utvärderingar visar att de är mer än nöjda med hennes lärarinsatser vid olika kurser och moment. Under de senaste fyra åren har Helén Strömberg lett arbetet med att införa en modell för lärarlagsarbete för lärare vid institutionen för ekonomisk historia, men också för lärare från andra institutioner. Lärarlagsarbetet har bland annat ökat möjligheterna att följa upp studenter som inte klarat av hela kurser, något som ökar studenternas trygghet. För lärarna har det inneburit en möjlighet till bättre framförhållning och planering av undervisningen. Förutom vid institutionen för ekonomisk historia, har Helén Strömberg under flera år arbetat vid Kvinnovetenskapligt forum och undervisat vid institutionen för omvårdnad. Tomas Sjögren värderar forskning och undervisning lika mycket i sitt arbete. Han förbereder omsorgsfullt sina kurser, funderar över aktuella tillämpningar och sätter sig in i kursernas kunskapsområden. Han ägnar också mycket tid till att arbeta igenom hur kurserna ska läggas upp när det gäller litteratur, undervisnings- och examinationsformer. Tomas Sjögren började undervisa i nationalekonomi år 1993 samtidigt som han bedrev doktorandstudier. Han disputerade år 1998, och har efter det undervisat på alla grundutbildningsnivåer och på forskarutbildningen. Just nu vikarierar han som universitetslektor, och fördelar sin tid mellan undervisning och forskning. Prissumman är på 25 000 kronor, och priset delas ut till Helén Strömberg och Tomas Sjögren vid Umeå universitets vårpromotion lördagen den 27 maj. För mer information, kontakta: Helén Strömberg, institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet, tel: 090- 786 76 54, e-post: helen.stromberg@ekhist.umu.se Tomas Sjögren, institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet, tel: 090-786 99 94, e-post: tomas.sjogren@econ.umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.