Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Smart och interaktiv arbetsmiljö för logistikarbetare på Volvo

Studenter vid Umeå universitet har på uppdrag av Volvo lastvagnar i Umeå, utvecklat en innovativ lösning för att förbättra arbetsmiljön för logistikarbetare inom en av företagets produktionsenheter. Lösningen presenteras vid en utställning onsdag 9 januari.

Volvo lastvagnar har uppdragit åt studenter vid arbetsterapeutprogrammet att undersöka arbetsmiljön vid en enhet där arbetet innebär tunga lyft, repetitivt arbete och ergonomisk krävande arbetsställningar, och att sedan lämna förslag på arbetsmiljöåtgärder.

Studenterna har besökt arbetsplatsen för att observera olika arbetsmoment och för att intervjua både ledning och medarbetare.

Utifrån detta har de arbetat fram och presenterat åtgärder i form av dels ett informationsblad, dels en prototyp som kan reducera oergonomisk belastning och förbättra arbetsställningar.

Prototypen som har utvecklats tillsammans med studenter från kursen ”interactivity in smart environments” vid Institutionen för datavetenskap, består av en utdragbar takskena och golvskena med krokar, som används vid upphängning och nedpackning av hyttluckor på Volvo. Prototypen ska tillsammans med sensorer ge direkt feedback om lyft och arbete sker ergonomiskt korrekt.

Denna kurs är ett av arbetsterapeutstudenternas avslutande examensarbeten. De två andra projekten har skett på uppdrag av Sharing cities Umeå och Fältgruppen vid Umeå kommuns socialtjänst.

Välkomna till en utställning där arbetsterapeutstudenterna presenterar sina projekt.

Datum: onsdag 9 januari
Tid: 8.30-15.00
Plats: Common ground, nedanför Medicinska biblioteket i byggnad 6M, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

För mer information, kontakta gärna
Elin Granholm Valmari
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Telefon: 090-786 91 06
E-post:: elin.granholm@umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.