Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Protein på cellytor aktiverar immunförsvaret

Ett protein på cellytorna, CD47, har en viktig roll för att aktivera immunförsvaret mot främmande partiklar liksom vid kontaktallergier och överkänslighetsreaktioner, konstaterar en grupp vid Umeå universitet i tidskriften Journal of Immunology. Immunförsvaret är komplicerat och består av många celltyper som aktiveras när kroppen utsätts för intrång av olika slag. Viktiga i sammanhanget är de dendritiska cellerna som har till uppgift att snappa upp främmande ämnen och aktivera immunförsvarets lymfocyter, ett slags vita blodkroppar. Dendritiska celler finns utspridda i kroppen, t. ex. i huden, mjälten och slemhinnorna. När dessa celler träffar på ett främmande ämne är det viktigt att de snabbt tar upp det och kan förflytta sig till de områden i lymfknutorna eller mjälten där det finns lymfocyter och där ”larma” lymfocyterna för att skapa en immunreaktion. Tyvärr kan dendritiska celler ibland aktiveras på ett ofördelaktigt sätt med ökad risk för autoimmuna sjukdomar eller överkänslighetsreaktioner. Umeåforskarna har i samarbete med kollegor vid Washington University i St. Louis, USA, funnit att proteinet CD47, som finns på cellytan, har en viktig funktion för att aktivera och förflytta de dendritiska cellerna. Möss som saknar CD47 har brist på en typ av dendritiska celler i det blodfiltrerande organet mjälten, vilket medför ett sämre immunförsvar mot främmande partiklar i blodet. Studien ökar förståelsen för betydelsen hos den grupp av dendritiska celler som finns i mjältens s.k. marginalzon och deras inblandning i immunförsvaret mot kroppsfrämmande partiklar i blodet. Det visade sig också att CD47 har stor betydelse för att dendritiska celler i huden ska förflytta sig till lymfknutor när huden retas med ett ämne som framkallar kontaktallergi. Normalt leder en sådan retning till en lokal överkänslighetsreaktion, men om CD47 saknades var den kraftigt försvagad. De nya fynden ökar förståelsen för de mekanismer som är nödvändiga för den normala funktionen hos dendritiska celler och aktivering av immunförsvaret generellt, men belyser också en möjlig angreppspunkt för att minska dessa cellers aktivitet i huden vid kontaktallergier. Ledare för gruppen i Umeå är docent Per-Arne Oldenborg vid Inst. för integrativ medicinsk biologi, avdelningen för histologi med cellbiologi. Han finns på tel. 090-786 59 74, mobil 0730-548050, e-post per-arne.oldenborg@histocel.umu.se Läs mer om gruppen och dess forskning på Plussidan: http://www.info.umu.se/plussidan/Plusprojektsida.aspx?id=37 Sven Hagnerud, Partha P. Manna, Marina Cella, Åsa Stenberg, William A. Frazier, Marco Colonna, and Per-Arne Oldenborg. (2006) Deficit of CD47 results in a defect of marginal zone DC, blunted immune response to particulate antigen and impairment of skin DC migration. Journal of Immunology 176:5772-5778. Hans Fällman, informatör, Medicinska fakulteten E-post: hans.fallman@adm.umu.se Tel: 090-786 64 65

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.