Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Rättstvisten mellan Umeå universitet och en anställd är avgjord

Tingrätten meddelade i det domslut som offentliggjordes i dag att Umeå universitets uppsägning av universitetsadjunkt Homa Mirzaei Jooniani var sakligt grundad.

Universitetsadjunkten hävdade att universitetets uppsägning av henne var ogilltig och att hon utsatts för diskriminering något som resulterade i att hon stämde universitetet för olovlig uppsägning. Förhandlingarna i tingsrätten startade den 13 juni och i dag, den 8 juli, meddelade Tingsrätten sin dom.

I domen skriver Tingsrätten: ’’Tingsrätten bedömer sammanfattningsvis att Homa Mirzaei Jooniani visat sådan ovilja eller oförmåga att samarbeta med övrig personal att detta tillstånd omöjligt kunnat accepteras i ett anställningsförhållande. Uppsägningen av henne har därmed varit sakligt grundad. Hennes fastställesetalan ska följaktligen ogillas.’’

Tingrätten ogillar därmed också samtliga skadeståndskrav som Homa Mirzaei Jooniani ställt. Rättegångskostnaderna för båda parter ska betalas av Homa Mirzaei Jooniani.

Domen kan överklagas hos Arbetsdomstolen senast den 29 juli. Prövningstillstånd krävs.

Ämnen

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.