Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så formades jaget i resarnas levnadsberättelser

Levnadshistorier av ”gypsies”/”travellers”/”romanys” har existerat i litteraturhistoriens periferi. Den 8 april, på romernas nationaldag, läggs en avhandling fram som undersöker hur jaget i fyra sådana levnadsberättelser har formats i kommunikation med den dominerande gruppens uppfattningar. För att en livshistoria ska bli intressant måste man berätta någonting som läsaren eller lyssnaren är mottaglig för. Om det inte sker lyssnar eller läser ingen. När en person använder orden ”Gypsy” och/eller ”Traveller” och/eller ”Romany” som utgångspunkt för berättandet, måste hon/han ta hänsyn till vad som kan, vad som måste och vad som förväntas berättas för att skapa igenkännande hos en tolkande mottagare. Berättaren är med andra ord tvungen – medvetet och undermedvetet – att kommunicera med den dominanta gruppens uppfattningar om den grupp eller de grupper som man utger sig för att tillhöra. Martin Shaws doktorsavhandling ”Narrating Gypsies, Telling Travellers” analyserar de transkriberade levnadshistorierna av Gordon Sylvester Boswell (1970), Nan Joyce (1985) och Jimmy Stockins (2000) samt Jess Smith’s (2001, 2002) egenskrivna levnadsberättelse. Dessa texter kommer alla från Storbritannien och republiken Irland och den politiska miljön karakteriseras av koloniala, postkoloniala, internkoloniala och nationella teman. Avhandlingen ger en idéhistorisk beskrivning av de romantiska och fördomsfulla etiketter som både klyver och som formar förhållandet mellan vad en ”Gypsy”-berättare kan eller förväntas berätta. Studien lägger stor vikt vid hur berättelsens jag konstrueras i relation till samhället och den nationella självbilden. Avhandlingen länkar levnadsberättelserna till Skottlands, Englands och Irlands nationshistoria/historier och följer, via koloniala, postkoloniala och internkoloniala berättelser, de samhälleliga mönster som återuppstår och ekar i berättarnas talade och skrivna ord. (Detta pressmeddelande har lämnat orden Gypsy och Traveller, liksom avhandlingens titel, oöversatta. Det beror på att orden inte kan översättas utan problem, och att den engelska rubriken innehåller tvetydigheter som inte kan återskapas i översättning.) Lördagen den 8 april försvarar Martin Shaw, institutionen för moderna språk, Umeå universitet, sin doktorsavhandling i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning med titeln Narrating Gypsies, Telling Travellers: A Study of the Relational Self in four Life Stories. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal F, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är David Mayall, PHD i historia vid Sheffield Hallam University, England. Ladda ner och läs hela eller delar av avhandlingen på nätet: http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=726 Martin Shaw kommer ursprungligen från Sheffield i Storbrittanien och har bott i Sverige i 11 år. För mer information eller intervju, kontakta honom gärna på tel 090- 786 57 36 eller via e-post martin.shaw@engelska.umu.se

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.