Skip to main content

Samarbetsavtal tecknas mellan Umeå universitet och Region Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2019 15:55 CET

Tisdag den 15 januari undertecknar Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet och Kent Ehliasson, regiondirektör, Region Västerbotten, ett strategiskt samarbetsavtal för att identifiera och lösa gemensamma samhällsutmaningar.

Samarbetet bygger på Umeå universitets och Region Västerbottens respektive styrkor och är av ömsesidig strategisk betydelse och nytta. Partnerskapet kan omfatta flera av organisationernas ämnes- och/eller verksamhetsområden och det är styrt, stöttat och koordinerat på högsta ledningsnivå inom både Umeå universitet och Region Västerbotten.

Målet med avtalet är att tillföra kompetens, samt höja kvaliteten i respektive organisation, men även att:

 • Bidra till regional utveckling
 • Bidra till regionens kompetensförsörjning
 • Underlätta för nya samarbeten
 • Skapa kännedom om respektive organisation, verksamhet och samarbeten i och utanför regionen.

Tematiska områden som kommer att beröras av samarbetsavtalet är:

 • Kompetensförsörjning inom bristyrken
 • Arktis
 • Smart specialisering
 • Innovation/implementering av ny kunskap
 • Medicinsk forskning och utbildning
 • Universitetsstaden
 • Forskningsinfrastruktur
 • Digitalisering som utvecklingsverktyg
 • Folkhälsoutveckling

Medier är varmt välkomna att närvara vid undertecknandet av avtalet. Tillfälle ges även till intervjuer med Kent Ehliasson, Hans Adolfsson, samt andra representanter för respektive organisation.

Tid: 15 januari kl. 17.00
Plats: Umeå universitet, konferensrummet Professorn i Förvaltningshuset, 8 tr.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sandström Emmelin, projektsamordnare, Enheten för externa relationer, Umeå universitet
Telefon: 070-341 50 82
E-post: anna.emmelin@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.