Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Samarbetsavtal tecknas mellan Umeå universitet och Region Västerbotten

Tisdag den 15 januari undertecknar Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet och Kent Ehliasson, regiondirektör, Region Västerbotten, ett strategiskt samarbetsavtal för att identifiera och lösa gemensamma samhällsutmaningar.

Samarbetet bygger på Umeå universitets och Region Västerbottens respektive styrkor och är av ömsesidig strategisk betydelse och nytta. Partnerskapet kan omfatta flera av organisationernas ämnes- och/eller verksamhetsområden och det är styrt, stöttat och koordinerat på högsta ledningsnivå inom både Umeå universitet och Region Västerbotten.

Målet med avtalet är att tillföra kompetens, samt höja kvaliteten i respektive organisation, men även att:

 • Bidra till regional utveckling
 • Bidra till regionens kompetensförsörjning
 • Underlätta för nya samarbeten
 • Skapa kännedom om respektive organisation, verksamhet och samarbeten i och utanför regionen.

Tematiska områden som kommer att beröras av samarbetsavtalet är:

 • Kompetensförsörjning inom bristyrken
 • Arktis
 • Smart specialisering
 • Innovation/implementering av ny kunskap
 • Medicinsk forskning och utbildning
 • Universitetsstaden
 • Forskningsinfrastruktur
 • Digitalisering som utvecklingsverktyg
 • Folkhälsoutveckling

Medier är varmt välkomna att närvara vid undertecknandet av avtalet. Tillfälle ges även till intervjuer med Kent Ehliasson, Hans Adolfsson, samt andra representanter för respektive organisation.

Tid: 15 januari kl. 17.00
Plats: Umeå universitet, konferensrummet Professorn i Förvaltningshuset, 8 tr.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sandström Emmelin, projektsamordnare, Enheten för externa relationer, Umeå universitet
Telefon: 070-341 50 82
E-post: anna.emmelin@umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.