Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sittställningen påverkar risken för whiplash

Kvinnor löper tre gånger större risk än män att drabbas av en invalidiserande skada vid påkörning bakifrån. Detta beror delvis på skillnader mellan könen vad gäller sittställningen, visar Bertil Jonsson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 23 maj.

Nackskador hos bilister som ett resultat av påkörning bakifrån är fortfarande ett stort problem för de drabbade och kostar försäkringsbolag och samhälle stora belopp. Bertil Jonssons avhandling visar att kvinnor har en trefaldigt ökad risk att få en invalidiserande skada i nacken jämfört med män. För både kvinnor och män visar resultaten att förarpositionen har dubbel risk jämfört med passagerarplatsen fram.

Avhandlingen belyser olikheter i sittställning mellan kvinnor och män i en bils olika säten som kan utgöra en delförklaring till de observerade riskskillnaderna. Kvinnliga förare justerar förarstolen annorlunda jämfört med manliga förare; kvinnor sitter högre och närmare ratten och med mera upprätt ryggstöd.

Män har större avstånd mellan bakhuvudet och nackskyddet (sk. backset) jämfört med kvinnor både då bilen står stilla och under körning. Om föraren håller händerna på rattens övre del ökar även (backset)-avståndet till nackstödet jämfört med i passagerarpositionen. Höga backset-värden är en känd riskfaktor för nackskada vid påkörning bakifrån.

Nackens rörelseomfång i horisontell förflyttning bakåt (sk. retraktion) är lika mellan könen, men påverkas av sittställningen. Hopsjunken sittställning ger ökat avstånd till nackskyddet och minskar samtidigt nackens fria rörelseförmåga bakåt (retraktion). När denna överskrids uppkommer sannolikt skadorna.

Nuvarande krockdocka som används vid utveckling av exempelvis fordonsstolar och nackskydd överensstämmer väl med normalstora män, dock ej med kvinnor. Detta gäller speciellt för kroppslängd. Inte heller testmetodiken beaktar skillnader mellan könen, samt skillnaderna i sittställning mellan och förarplats och passagerarplatsen fram.

Avhandlingen påvisar behovet av ytterligare forskning om sittställning och skaderisk, samt utveckling av testmetoderna och av en kvinnlig krockdocka vid bakpåkörning. Resultaten ger underlag till utvecklandet av nya testmetoder och skyddssystem i framtida fordon som ytterligare skulle kunna minska risken för nackskada vid påkörning bakifrån.

En högupplöst porträttbild finns att ladda ned från http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Bertil Jonsson nås på telefon 0660-37 90 49, mobil 070-250 47 54 eller e-post bertil.jonsson@ornsat.com.

Fredagen den 23 maj försvarar Bertil Jonsson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Interaction between Humans and Car Seats. Svensk titel: Samverkan mellan människor och bilstolar.
Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal D, 9 tr, Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är docent Anders Kullgren, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Personskadeprevention, Karolinska institutet, Stockholm.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=1636〈=sv.

 

 

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.