Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SMART hjälper medborgaren tycka till

Med ny teknik via mobil och internet ska medborgare kunna tycka till om krånglande apparater, trafikfarliga miljöer och nya bostadsområden. Forskningsprojektet SMART får 4 miljoner kronor i EU-bidrag för att utveckla dessa nya tekniska lösningar. Forskningsprojektet SMART är ett samarbete mellan UCIT (Umeå centrum för interaktionsteknologi) vid Umeå universitet och CDT (Centrum för distansöverbryggande teknik) vid Luleå tekniska universitet. Samverkan inkluderar också ett antal affärsföretag, Internet Bay och Handelshögskolan i Umeå. Förutom EU-bidraget på 4 miljoner kronor bidrar även ingående aktörer med bidrag vilket gör att hela projektkostnaden omfattar 8,7 miljoner. Tanken bakom SMART är att en offentlig toalett exempelvis ska kunna märkas med en streckkod eller en RFID-tagg. Upptäcker den som besöker toaletten att något är fel kan denne enkelt hålla mobilen mot streckkoden varvid ett meddelande sänds iväg till exempelvis fastighetsskötaren. Antingen sänds enbart en kort signal om att något har hänt eller så kan signalen kompletteras med ett röstmeddelande via mobilen. På liknande sätt kan snabb återkoppling ges i en mängd andra situationer till företag, myndigheter och organisationer. När den nyköpta DVD-spelaren krånglar vill man genast kunna berätta det för företaget som utvecklat apparaten. När barnens skolväg blivit trafikfarlig vill man berätta det för kommunen och skolan. Om ett nytt bostadsområde ska byggas kan man på ett liknande enkelt och direkt sätt få tycka till. För att garantera anonymitet är tanken att ett skydd för medborgaren ska byggas in i systemet så att företag och andra som tar emot åsikterna inte kan registrera den som skickat in sin åsikt. Syftet med SMART är på så sätt att aktivera medborgarna och ge företag, myndigheter och organisationer möjlighet till snabb direktkontakt med sina kunder. Det innebär att dessa kan få en snabb och direkt utvärdering och de ges konkret möjlighet att rätta till eventuella fel. Projektet SMART handlar till stor del om att föra samman de behov företag och myndigheter har av att få veta hur deras produkter och tjänster uppfattas med information från användarna om det som de sett, tänkt eller tyckt kring dessa produkter och tjänster. Projektet SMART kommer att pågå under 2006/2007. För mer information, kontakta: Per Levén, UCIT (Umeå centrum för interaktionsteknologi) Umeå universitet, tel: 090-786 70 65, 070-211 60 70 e-post: per.leven@informatik.umu.se

Ämnen

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.