Gå direkt till innehåll
Beskrivning av riskområden för augusti. Reproduction  Number beskriver hur snabbt zikaepidemier kan förväntas växa och spridas. Vid värden under 1 dör epidemier ut, vid högre värden är tillväxten explosionsartad. (Bild: EBioMedicine)
Beskrivning av riskområden för augusti. Reproduction Number beskriver hur snabbt zikaepidemier kan förväntas växa och spridas. Vid värden under 1 dör epidemier ut, vid högre värden är tillväxten explosionsartad. (Bild: EBioMedicine)

Pressmeddelande -

Södra Europa riskerar zikautbrott i sommar

Aedes-myggor i Europa kan sprida zikaviruset i sommar om infekterade flygresenärer introducerar viruset. En analys av temperaturer, myggornas reproduktionsförmåga för virus, och flygpassagerartrafik från zikadrabbade områden visar att delar av södra Europa kan riskera att drabbas av zikautbrott mellan juni och augusti. Detta enligt en studie ledd av forskare vid Umeå universitet som publicerats i tidskriften EBioMedicine.

– Vi vet att ett varmt klimat skapar gynnsamma förhållanden för spridning av myggburna virussjukdomar, säger Joacim Rocklöv, som är forskare vid Enheten för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet och huvudförfattare av artikeln.

– Myggornas förmåga att reproducera virus avgörs av ett flertal faktorer, men generellt kan man säga att varmare temperaturer inte bara ökar aktiviteten hos de bitande honmyggorna utan även virusets förmåga att reproduceras inuti myggan. Detta leder till högre risk för infektion hos människor som blir myggbitna. I europeiska regioner där det finns etablerade populationer av Aedes-myggor sammanfaller det varmare sommarklimatet med säsongstoppen i antalet inflygande resenärer från zikadrabbade områden. Dessa sammanträffande spridningsfaktorer placerar södra Europa i riskzonen för zika i sommar.

Som uppföljning till en liknande epidemiologisk studie gjord på det myggburna dengueviruset har en grupp forskare, under ledning av Joacim Rocklöv och i nära samarbete med det Europeiska Smittskyddsinstitutet (ECDC), använt en temperaturbaserad datamodell för beräkna zikavirusets infektionsrisk i Europa. I analysen har forskarna överlappat månadsvis data om inflöden av flygresenärer från zikadrabbade områden till europeiska städer, gjort beräkningar av virusets reproduktionsförmåga hos befintliga europeiska bestånd av Aedes-myggor, och sammanställt befolkningsdata för de områden där myggburen spridning av zikavirus är möjlig.

Huvudfynden, som presenteras i EBioMedicine, visar att:

  • Risken för myggburen överföring av zikaviruset beräknas vara som högst mellan juni och augusti i delar av södra Europa (se kartbild)
  • Antalet flygresenärer från zikadrabbade områden på de amerikanska kontinenterna är som störst samtidigt som Aedes-myggorna har högst spridningspotential.
  • Resultaten från studien kan hjälpa europeisk hälso- och sjukvård att identifiera platser och tidpunkter med förhöjd zikarisk.

Forskarnas riskbedömning utgår från att de europeiska Aedes-myggorna har samma potential att sprida zikaviruset som sina syd-, mellan- och nordamerikanska motsvarigheter.

Tidigare forskning visar att ökande temperaturer kommer förlänga den perioden då en potentiell spridningsrisk för myggburna virussjukdomar finns och expandera de geografiska områden som ligger inom riskzonen för epidemier till stora delar av Europa. I det växande myggburna hotet ingår tropiska och subtropiska virus såsom zika och dengue.

Myggarterna Aedes aegypti och Aedes albopictus är idag huvudsakligen ansvariga för spridningen av zikaviruset. Båda myggarterna kommer troligtvis att bli ett permanent inslag i Europa. Aedes-myggor fanns i många europeiska länder under första halvan av 1900-talet. Förekomsten av Aedes aegypti har nyligendokumenterats i Ryssland och Georgien. Och observationsdata visar att Aedes albopictus idag finns i stora delar av södra Europa och så pass lång norrut som Nederländerna.

Läs artikeln i EBioMedicine

Om publiceringen:
EBioMedicine, artikel: Assessing Seasonal Risks for the Introduction and Mosquito-borne Spread of Zika Virus in Europe. Författare: Joacim Rocklöv, Mikkel Brandon Quam, Bertrand Sudre, Matthew German, Moritz U.G Kraemer, Oliver Brady, Isaac I Bogoch, Jing Liu-Helmersson, Annelies Wilder-Smith, Jan C. Semenza, Kaja Kaasik Aaslav och Kamran Khan. DOI: 10.1016/j.ebiom.2016.06.009.

För mer information, vänligen kontakta:
Joacim Rocklöv, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet
Telefon: 070 636 1635
E-post: joacim.rocklov@umu.se

Högupplösta pressbilder

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.