Gå direkt till innehåll
De första analyserna av blodprover från ca 2300 äldre visar att den tredje dosen ger en stark ökning av antikroppar som kan binda viruset.
De första analyserna av blodprover från ca 2300 äldre visar att den tredje dosen ger en stark ökning av antikroppar som kan binda viruset.

Pressmeddelande -

Stark effekt av tredje dosen vaccin hos äldre personer

Tredje dosen Covid-19-vaccin ger en mycket bra effekt på antikroppar mot virus hos de som är känsligast för svår eller dödlig covid-19 - de äldre som bor på särskilda boenden. En studie som leds av forskare vid Umeå universitet visar en stark effekt av den tredje dosen som getts på svenska äldreboenden.

Studien som stöds av Folkhälsomyndigheten, kombinerar en enkel provtagningsstrategi som är framtagen av forskare vid Umeå universitet och kombinerar detta med ett stort nätverk av äldreboenden i Sverige. I nuläget utförs studien i fem regioner - Västerbotten, Stockholm, Örebro, Jämtland-Härjedalen och Skåne.

Det finns farhågor för att covid-19-vaccinering inte har önskad effekt hos de allra äldsta och särskilt de som har många grundsjukdomar. Gruppen riktigt gamla har varit dåligt representerad i de stora studier som finns av vaccineffekt. Forskarna hoppas kunna förutsäga när ytterligare doser kan behövas för att skydda de svagaste.

- Det är också extra angeläget att erbjuda bästa möjliga vaccinationsschema till personer på äldreboenden. Det är de som har drabbats allra hårdast av pandemin hittills. Ungefär hälften av de som är äldre än 70 år och har avlidit av covid-19, bodde på äldreboenden, säger Anders Johansson, forskare vid Institutionen för klinisk mikrobiologi.

Antikroppar före och efter tredje dosen

- Målet är att mäta antikroppar mot gamla och nya varianter av SARS-CoV-2 med jämna mellanrum under åren som kommer. Just nu följer vi över 2000 individer i denna studie och vi kan redan nu se stora effekter på antikroppssvar av den tredje dosen, säger Mattias Forsell, docent i immunologi vid Umeå universitet.

- Vi hoppas kunna utvidga ytterligare och framför allt fortsätta undersökningen med upprepad provtagning. Då kommer resultaten att hjälpa till med besluten om vid vilken tidpunkt ytterligare vaccindoser behövs till de allra äldsta, säger Anders Johansson.

  Första resultaten - mycket god effekt av tredje dosen

  - De första analyserna av blodprover från ca 2300 äldre visar att den tredje dosen ger en stark ökning av antikroppar som kan binda viruset. Att vi ser effekt hos den här gruppen är mycket viktigt, eftersom preliminära studier från andra forskargrupper visar att skydd mot infektion med Omicronvarianten ökar med en tredje vaccindos, säger Anders Johansson.

  - Dessutom visar resultaten att den tredje dosen ger en kraftigt ökning av antikroppar för praktiskt taget alla testade. Detta är glädjande resultat och visar att vaccinerna har avsedd effekt även för de äldsta där vi har haft starka farhågor för att effekten inte skulle bli tillräcklig, säger Mattias Forsell.

   Forskarna fortsätter nu titta på hur snabbt antikropparna minskar och i vilken mån de äldre drabbas av infektionen under 2022. Studiens mål är att ge underlag för bästa möjliga beslut om när ny vaccindos ska erbjudas.

   Studien kan genomföras tack vare att många hjälps åt, både de äldre som deltar och det stora engagemanget för de äldre bland personalen på äldreboenden gör studien möjlig. Forskarna vid Umeå universitet leder samarbetet, men forskare på Lunds universitet, forskningsenheter hos Regionerna och Familjeläkarna AB i Stockholm är också viktiga aktörer.

   Forskarna vid Umeå universitet leder samarbetet, men forskare på Lunds universitet, forskningsenheter hos Regionerna och Familjeläkarna AB i Stockholm är också viktiga aktörer.

   - Vi har fått ett fantastiskt gensvar för studien vilket visar att både de äldre själva och de som jobbar på äldreboenden vill bidra till ny kunskap som kan hjälpa till att fatta bra beslut om vaccination för de äldsta, säger Anders Johansson..

    Studien stöds av Vetenskapsrådet och Science for Life Laboratories. Folkhälsomyndigheten informeras löpande om status på antikroppsvar studieresultaten från forskarna i Umeå.

    Kontaktpersoner

    Anders Johansson: 070-3590830
    Mattias Forsell: 090-785 32 08

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner


    Umeå universitet
    Umeå universitet
    är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

    Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

    Presskontakt

    Jakob Mjöbring

    Jakob Mjöbring

    Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring

    Umeå universitet

    Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

    Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

    Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

    Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

    Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.