Gå direkt till innehåll
Svensk idéhistoriker ger ut bok i USA

Pressmeddelande -

Svensk idéhistoriker ger ut bok i USA

För två år sedan gav Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, ut boken Hormoner för livet som handlar om drömmen om ett botemedel mot sterilitet. Nu publicerar ett amerikanskt förlag den.

Boken fick ett positivt bemötande i svenska facktidskrifter. Jag fick möjligheten att utöka och översätta den till engelska när jag fick ett av Umeå universitets karriärbidrag, berättar Christer Nordlund. Den nya boken har i dagarna publicerats av det amerikanska förlaget Science History Publications (SHP).

I Hormones of Life undersöker Nordlund reproduktionsendokrinologins utveckling under perioden 1930–1970. Under den tiden fördes hormonterapin fram som ett svar på befolkningsfrågan och en lösning på problemet med ofrivillig barnlöshet. Nordlund uppmärksammar särskilt läkemedlet Gonadex – ett preparat som innehöll hormoner som utvanns från gravida kvinnors urin – och det nätverk som företaget Leo etablerade med Karolinska Sjukhuset för att producera och distribuera sådana läkemedel.

 – Boken demonstrerar hur komplicerad en innovationsprocess på läkemedelsområdet kan vara och hur svårt det är att förutsäga vilken praktisk och ekonomisk betydelse ett nytt preparat kommer att få, säger Christer Nordlund.

I boken uppmärksammas också att läkare under perioden behandlade infertila kvinnor inte bara med fabrikstillverkade mediciner utan också med hormonpreparat som gjordes av hypofyser från slaktade kalvar och människolik. Sammantaget ger boken en skarp inblick i det mytomspunna gränsland där vetenskap, industri, medicin, politik och massmedier möts.

Christer Nordlund är professor i idéhistoria vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, Torgny Segerstedt Pro Futura Scientia Fellow vid Kollegiet för avancerade studier i Uppsala och innehavare av ett Umeå universitets karriärbidrag. För närvarande är han gästforskare vid Max Planck Institute for the History of Science i Berlin.

Vid humanistiska fakulteten i Umeå arbetar han inom det flervetenskapliga området vetenskaps-, teknik- och miljöstudier (VTM-studier), som stöds av såväl Umeå universitet som flera externa finansiärer.

Bokens engelska titel är: Hormones of Life: Endocrinology, the Pharmaceutical Industry and the Dream of a Remedy for Sterility 1930–1970.

Läs mer om bokens innehåll

Läs mer om karriärbidrag

Kontaktperson:
Christer Nordlund, professor i idéhistoria, Umeå universitet
E-post: christer.nordlund@idehist.umu.se
Mobil: 070 -741 27 40

 

 

 

Ämnen

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 900 studenter och drygt 4 560 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.