Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tecken på högersidigt beteende redan hos nyfödda

Nyfödda och små barn kan ha bättre kontroll på höger sida jämfört med vänster. Erik Domellöf, Umeå universitet, visar att rörelser av höger arm består av färre identifierbara segment, och att denna sidoskillnad finns kvar vid tre års ålder. Ungefär nio av tio människor är högerhänta, och de flesta av oss använder också helst höger fot, öga och öra. Hur det kommer sig att vi föredrar vår högra sida, och hur dessa rörelsemönster utvecklas, är fortfarande oklart. Det är dock känt att barn som föds för tidigt oftare är mindre sidospecifika i sina rörelser när de blir äldre än befolkningen i stort. Ett avvikande rörelsemönster hos nyfödda och små barn kan tyda på olika utvecklingsavvikelser. För att så fort som möjligt kunna börja med stödinsatser för dessa barn, är det viktigt att i ett tidigt skede kunna upptäcka dessa avvikelser. Erik Domellöf vid Umeå universitet har sin avhandling studerat sidoskillnader i benrörelser hos nyfödda barn. Han har också följt utvecklingen av sidoskillnader i målinriktade armrörelser hos fullgångna och för tidigt födda barn från sex månaders ålder till fyllda tre år. Med hjälp av avancerad teknik för att registrera och analysera rörelsemönster, har Erik Domellöf kunnat observera tidiga tecken på sidoskillnader. Höger och vänster sida skiljer sig bland annat genom att rörelserna är uppdelade i olika antal segment. Nyföddas benrörelser, och armrörelser hos 6–36 månader gamla barn, har generellt färre segment i högersidiga rörelser jämfört med vänstra. Enligt Erik Domellöf kan det tyda på en bättre kontroll av höger sida redan från nyföddhetsperioden och framåt. Olikheter i armrörelserna verkar också finnas kvar upp till tre års ålder. I armrörelserna hos för tidigt födda barn hittades däremot inte samma sidoskillnad. Resultaten tyder på att utvecklingen av sidorelaterad dominans hos människan är biologiskt grundad, men att den är påverkbar av miljöfaktorer i form av till exempel besvär till följd av en för tidig eller en problematisk födsel. Fredagen den 12 maj försvarar Erik Domellöf, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Development of functional asymmetries in young infants: A sensory-motor approach. Disputationen äger rum kl. 13.15 i hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är Dr Jacqueline Fagard, Laboratoire Psychologie de la Perception CNRS, Université René Descartes, Frankrike. För mer information, kontakta: Erik Domellöf, institutionen för psykologi, Umeå universitet, tel: 090-786 64 24, 0739-93 53 93, e-post: erik.domellof@psy.umu.se Läs hela eller delar av avhandlingen på http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=751&lang=sv. Camilla Nilsson, Informatör E-post: camilla.nilsson@adm.umu.se Tel: 090-786 62 28

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.