Gå direkt till innehåll
Helena Backman, , forskare vid Umeå universitet och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)-studierna vid Region Norrbotten. Foto: Anders Alm.
Helena Backman, , forskare vid Umeå universitet och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)-studierna vid Region Norrbotten. Foto: Anders Alm.

Pressmeddelande -

Trendbrott när lungsjukdomen KOL minskar i Sverige

Antalet personer som drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, har minskat kraftigt i Sverige. De allvarligare fallen har mer än halverats på 15 år. Det visas i en ny stor studie. Den främsta förklaringen är att allt färre röker. KOL är ett stort globalt hälsoproblem som årligen beräknas orsaka cirka 3 000 förtida dödsfall bara i Sverige.

– Det är fantastiskt goda nyheter att vi nu får kvitto på att den minskade rökningen verkligen ger effekt på människors hälsa, säger Helena Backman, forskare vid Umeå universitet och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)-studierna vid Region Norrbotten samt första författare till studien.

Studien bygger på två undersökningar av sammanlagt 1839 slumpvis utvalda personer i åldern 21 – 78 år som genomfördes i Norrbotten och Västra Götaland under perioden 2009 till 2012. Resultatet var att totalt cirka 7 procent av deltagarna hade Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förekomsten i Norrbotten hade minskat med 41 procent jämfört med en motsvarande studie som genomfördes år 1994. För Västra Götaland finns däremot ingen tidigare studie att jämföra med. Nedgången är även markant i jämförelse med flera tidigare studier i andra europeiska länder.

Störst var minskningen bland de allvarligare fallen. För personer med svår och medelsvår KOL kunde forskarna se en minskning med över 50 procent, det vill säga mer än en halvering, på 15 år. Cirka 3,5 procent av deltagarna i studien hade svår eller medelsvår KOL, jämfört med 8 procent i Norrbotten 1994.

Lungsjukdomen KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en av vår tids stora folksjukdomar. Den kan vara allt från lindrig till dödlig. Enligt uppskattningar från Hjärt-lungfonden avlider ungefär 3 000 personer varje år i Sverige till följd av KOL. Enligt världshälsoorganisationen WHO är KOL den femte vanligaste dödsorsaken i Europa. Rökning är den enskilt viktigaste riskfaktorn för KOL.

– När vi nu kan se vilken förbättring minskad rökning innebär, finns all anledning att fortsätta med att förebygga att unga börjar röka. Det är också viktigt att personer som söker vård för luftvägsproblem och har riskfaktorer får genomgå lungfunktionsundersökning för att få diagnos och behandling, säger Helena Backman.

Fortfarande är det många som lever med KOL utan att ens veta om det eller ha fått en diagnos. Studien visar att andelen som fått diagnos visserligen har ökat över tid, men att mörkertalet fortfarande är stort. Det finns idag ingen bot för sjukdomen KOL i sig, men däremot finns behandlingar som gör att många patienter kan leva med relativt små besvär av sjukdomen.

Studien är ett samarbete mellan Umeå universitet, Göteborgs universitet, Region Norrbotten och Västra Götalandsregionen. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Respiratory Research. Den finansieras av Hjärt-Lungfonden, VBG-Groups stiftelse för astma och allergi-forskning i Västra Götaland, Umeå universitet samt Region Norrbotten och Västra Götalandsregionen.

Om den vetenskapliga publiceringen
Decreased COPD prevalence in Sweden after decades of decrease in smoking
Helena Backman, Lowie Vanfleteren, Anne Lindberg, Linda Ekerljung, Caroline Stridsman, Malin Axelsson, Ulf Nilsson, Bright I. Nwaru, Sami Sawalha, Berne Eriksson, Linnea Hedman, Madeleine Rådinger, Sven‑Arne Jansson, Anders Ullman, Hannu Kankaanranta, Jan Lötvall, Eva Rönmark, Bo Lundbäck
Respiratory Research
https://doi.org/10.1186/s12931-020-01536-4

För mer information, kontakta gärna
Helena Backman
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet/ Region Norrbotten
Telefon: 070-210 89 00
E-post: helena.backman@umu.se

Lowie Vanfleteren
KOL-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Göteborgs universitet
Telefon: 073-660 17 30
E-post: lowie.vanfleteren@gu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Ola Nilsson

Ola Nilsson

Kommunikatör, Umeå universitet 090-786 69 82

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Med drygt 50 år på nacken präglas Umeå universitet av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets framtidsutmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.