Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tunga företagsledare stärker Umeå universitets IT-forskning

Peter Kopelman, vd för Microsoft, Sverige, Göran Lindahl, ordförande för Sony Group Europe och Åke Plyhm, vice vd för TietoEnator tar alla en styrelseplats i UCIT, Umeå universitets IT-plattform för behovsinriktad IT-forskning. – Vi är naturligtvis smickrade av att få så starka näringslivsnamn till vår styrelse. Det tyder på att man har stor tilltro till våra framtidsutsikter inom området, säger Per Levén, föreståndare för UCIT, Umeå Centre for Interaction Technology. En viktig uppgift för den nya styrelsen blir att etablera UCIT internationellt och regionalt. – Vi ska identifiera starka projekt med näringslivsanknytning som kan vara med och slåss på EU-arenan. UCIT ska även fungera som marknadsföringsplats för vår IT-forskning och kunna ta hand om olika affärsmöjligheter, säger styrelseordföranden vicerektor Ulf Edlund. De IT-kluster som byggs upp vid Umeå universitet ska också samordnas med motsvarande satsningar i Luleå och Skellefteå i de fall som ett samarbete kan ge mervärden. Intentionerna ligger helt i linje med Västerbottens och Norrbottens planerade samverkan kring forskning och utveckling, som länsstyrelser, kommuner och landsting i de två länen nyligen skisserat på. Det finns redan nu en stor samarbetspotential för exempelvis IT inom processindustrin och e-hälsa. Umeå universitet har, till skillnad från Luleå tekniska universitet, inte lyckas ta hand om den näringslivsintressanta IT-forskningen tillräckligt väl, vilket till exempel avspeglas i alltför få avknoppningsföretag. Per Levén förklarar att samarbetet mellan länen kan öppna många starka affärsområden inom exempelvis trådlös kommunikation, mobila tjänster, interaktionsdesign och inbäddade system. Mer information om UCIT: http://www.ucit.umu.se Kontaktpersoner: Ulf Edlund, styrelseordförande UCIT Tel:090-7867065 Mobil:070-3204646 E-post: ulf.edlund@chem.umu.se Per Levén, föreståndare UCIT Tel: 090-786 70 65 Mobil: 070-211 60 70 E-post: per.leven@informatik.umu.se Karin Wikman, Informatör E-post: karin.wikman@adm.umu.se Tel: 090-786 60 24

Ämnen

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.