Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Tyst om svensk vardagsrasism

Människor med afrikanskt ursprung utsätts ofta för rasistiska uttalanden i Sverige, och många bär på en känsla av utanförskap. Denna vardagsrasism är inte lätt att prata om, menar Umeåforskaren Ulrika Schmauch, och tystnaden försvårar motståndet. Högerextrema krafter och främlingsfientlighet diskuteras och debatteras ofta i Sverige. Men rasism som strukturell företeelse ges fortfarande ett begränsat utrymme, och möjligheterna att tala om rasism på ett odogmatiskt sätt är små. I en ny avhandling vid Umeå universitet har Ulrika Schmauch intervjuat omkring tjugo personer som antingen själva är födda i Afrika, eller har minst en förälder som kommer därifrån. Intervjuerna genomfördes i en storstad, en medelstor stad samt i en mindre tätort i Sverige. Hon visar att vardagsrasismen som drabbar afrikaner tar sig många, ofta svårfångade, uttryck. Det kan handla om allt från klumpiga rasistiska kommentarer från kompisar och diffusa känslor av utanförskap, till orättvis betygsättning och rädsla för rasistiskt våld. Vardagsrasismen upplevs dessutom i ett samhälle där det råder ojämlikhet mellan vanliga svenskar” och ”människor från andra kulturer”, till exempel när det gäller förvärvsarbete, hälsa, medelinkomst och utsatthet för hot och våld. Enligt Ulrika Schmauch finns en utbredd tystnad kring de erfarenheter av rasism dessa människor gör i sin vardag. Det är svårt att sätta ord på upplevelserna, och de som försvarar sig misstänkliggörs ofta och får till exempel höra att de är överkänsliga eller inte förstår sig på den svenska kulturen. Tystnaden försvårar motståndet, och istället för att tillsammans arbeta mot diskriminering försöker man hantera sina upplevelser på egen hand. Ulrika Schmauch har funnit tre övergripande strategier som människor använder sig av för att hantera vardagsrasismen. Ett sätt är att osynliggöra och avfärda erfarenheterna, ett annat är att längta bort till ställen fria från rasism, exempelvis fjärran ”hemländer”. Det tredje sättet är att hålla rasismen på avstånd genom att bestämma sig för att inte bry sig, eller att försöka försvara sig. Fredagen den 7 april försvarar Ulrika Schmauch, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Den osynliga vardagsrasismens realitet. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är dr. Mekonnen Tesfahuney, Geografi och turism, Karlstads universitet. För mer information, kontakta: Ulrika Schmauch, sociologiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 63 09, e-post: ulrika.schmauch@soc.umu.se Läs hela eller delar av avhandlingen på http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=732〈=sv.

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.