Skip to main content

​Umeå tar en ledande roll i det arktiska samarbetet med Kina

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2019 15:40 CEST

Peter Sköld, professor och föreståndare vid Arcum, Umeå universitet

Vid sitt Assembly Meeting i Shanghai 8-9 maj beslutades att The 8th China-Nordic Arctic Cooperation Symposium kommer att arrangeras vid Umeå universitet i maj 2020. Samtidigt valdes Arcums föreståndare Peter Sköld till vice-director för CNARC.

The China-Nordic Arctic Research Center (CNARC) är ett internationellt konsortium där totalt 18 nordiska och kinesiska medlemsuniversitet och institut ingår. Syftet är att utveckla samarbeten inom den arktiska forskningen, att öka medvetenheten om situationen i Arktis samt att skapa en plattform som kan bistå en hållbar utveckling.

– Intresset för arktisk forskning internationellt har ökat påtagligt under de senaste åren, säger Peter Sköld, föreståndare vid Arktiskt centrum vid Umeå universitet. Det är inte bara de åtta arktiska länderna som är engagerade, utan EU, Japan, Sydkorea och inte minst Kina hör till de som idag bedriver omfattande arktisk forskning.

Huvudsekretariatet för CNARC är förlagt till Polar Research Institute of China i Shanghai. Förutom det årliga symposiet arrangeras mindre workshops, projektsamarbeten och varje år får ett antal forskare möjlighet att genom ett fellowship-program göra forskningsvistelser i Kina respektive i de nordiska länderna.

– Åtskilliga initiativ har naturligtvis klimatförändringarna i fokus men CNARC ger också stort utrymme till frågor om naturresurser, transportleder, ekonomisk utveckling, policyfrågor och juridiska utmaningar. Det övergripande temat för symposiet 2020 kommer att vara datainsamling och hur vi med den bygger kunskap för framtiden, avslutar Peter Sköld.


För mer information, kontakta gärna:
Peter Sköld, professor, föreståndare vid Arcum, Umeå universitet
Telefon: 090-786 63 47
E-post: peter.skold@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.