Gå direkt till innehåll
Umeå universitet och universitetet i Tromsö undertecknar samarbetsavtal

Pressmeddelande -

Umeå universitet och universitetet i Tromsö undertecknar samarbetsavtal

Avtalet förstärker de starka band som redan finns mellan de två universiteten, både inom forsknings- och utbildningsområdet.

– Universitet i Tromsö har flera starka forskningsområden som passar vår profil. Förutom läkemedelsforskning så finns det stora samarbetsmöjligheter när det gäller samisk forskning, klimat- och miljöforskning och annan forskning som rör det nordliga området och dess speciella betingelser. De är väldigt framstående inom telemedicin, ett område som kommer att få en allt större betydelse inom sjukvården, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet.

Ett exempel på framgångsrikt samarbete är inom bioprospektering, framförallt forskningen om att hitta nya antibiotika baserad på organismer från Ishavet. På utbildningssidan är det nyaste samarbetet det runt den planerade farmaciutbildningen vid Umeå universitet.

Avtalet som undertecknades av de båda rektorerna, Göran Sandberg och Jarle Aarbakke, rektor för universitetet i Tromsö, syftar till att höja kvalitén inom områdena forskning, utbildning och samverkan vid de båda universiteten.

– Umeå universitet har en struktur som liknar Universitetet i Tromsö och är därför en mycket viktig samarbetspartner. Båda universiteten startade också med ett uttalat syfte att höja utbildningsnivån i de nordliga områdena men har sedan utvecklats till forskningsuniversitet som i vissa områden tillhör den internationella toppen, konstaterar Jarle Aarbakke.

Samarbetet gör det också möjligt att söka gemensam finansiering för olika projekt vilket kan leda till ökade resurser för de både universiteten.

Upprinnelsen till samarbetsavtalet är det norsk-svenska toppmöte som Norges utrikesminister Jonas Gahr Støre höll i Tromsö för tre år sedan med bland andra utrikesminister Carl Bildt och framstående representanter från näringsliv och akademi. Mötet slog fast att den nordliga regionen är ett framtidsområde inom forskning och utveckling inom en rad områden, inte minst när det gäller hur klimat- och miljöförändringarna påverkar naturresurser och i förlängningen näringsliv och industrin.

Samarbetsavtalet rör framför allt:

  • Utbyte av akademisk personal
  • Gemensamma forskningsprojekt, forskningsansökningar och ansökningar om finansiering
  • Deltagande i seminarier och konferenser
  • Utbyte av publikationer, läromedel och annan relevant information
  • Studentutbyte och samarbete runt gemensamma undervisningsupplägg
  • Utbyte av teknisk/administrativ personal

Avtalet gäller i fem år och kan sedan förlängas.

Pressbild: http://www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressbilder/aktuellt/


Kontaktperson:
Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet
E-post: rektor@adm.umu.se
Mobil: 070-318 12 75

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.