Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeå universitet värd för WHO-centrum

Världshälsoorganisationen WHO har inrättat ett samarbetscentrum (Collaborating Centre) vid Umeå universitet med specialistområdet ”verbala obduktioner”.

Verbal autopsy (VA) är den engelska beteckningen för en metod som används i låg- och medelinkomstländer för att fastställa dödsorsaker när läkarintyg inte är möjliga, t.ex. när läkare saknas i området. Det går ut på att systematiskt intervjua släktingar och vänner efter ett dödsfall för att samla in uppgifter som kan tolkas i form av en sannolik dödsorsak. Forskning vid Umeå Centre for Global Health Research (UCGHR), kopplad till enheten för epidemiologi och global hälsa, har medrört att Umeå universitet ligger i den globala forskningsfronten för att utveckla VA-metoder och detta ligger bakom det nya samarbetscentrumet.

Forskargruppen i Umeå har utvecklat ett instrument med sannolikhetsmodeller som gör det möjligt att relativt säkert avgöra dödsorsaker utan att kräva läkares tid och kunskaper. Det betyder att data om dödsorsaker på befolkningsnivå kan bli tillgängliga både snabbare och billigare än tidigare. Bakom detta ligger ett intensivt globalt samarbete med inte bara WHO utan också bland anadra nätverket INDEPTH, University of Aberdeen, University College London och University of the Witwatersrand, Sydafrika. Den senaste utvecklingen är en telefonapp som kan vägleda intervjuare enligt WHO:s riktlinjer för att direkt avgöra dödsorsaker.

Professor Peter Byass, som leder det nya WHO-organet vid Umeå universitet, kommenterar:

- Alla är inte medvetna om att pålitliga uppgifter om dödsorsaker är en viktig strategi för att kunna rädda liv. Hälso- och sjukvårdsorganisationer kan bara planeras och skötas på ett bra sätt om det finns riktiga data om dödsorsakerna i de befolkningsgrupper som de betjänar.

Professor Lars Weinehall, prefekt vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, säger att han är stolt över att ha fått det nya samarbetscentrumet:

- Det speglar att vår forskning på det här området är världsledande och vi är mycket nöjda med att få samarbeta med WHO globalt för att få göra skillnad i hälsa på befolkningsnivå.

För mer information, kontakta gärna

professor Peter Byass
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet,
e-post peter.byass@epiph.umu.se 
tel. 076-787 30 07

Läs mera om

WHO Collaborating Centre for Verbal Autopsy at Umeå University

Umeå Centre for Global Health Research

InterVA suite

INDEPTH Network

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.