Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeå universitets sjuksköterskeprogram håller hög kvalitet

Umeå universitets sjuksköterskeprogram håller hög kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetet. För kandidatutbildningen i omvårdnad väntar däremot en uppföljning inom ett år. 

– Det är ett mycket positivt besked att vi får hög kvalitet för vår sjuksköterskeexamen. Det ger oss extra energi i vårt målmedvetna arbete med att ge en så bra yrkesutbildning som möjligt, säger Britt-Marie Lindgren, ordförande i programrådet för Umeå universitets sjuksköterskeutbildning.
Av 24 utvärderade sjuksköterskeexamina i landet får två bristande kvalitet, 21 hög kvalitet och en mycket hög kvalitet.

Sjuksköterskeprogrammet ges på tre studieorter – i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik samt som nätbaserad utbildning i Lycksele. Programmet har just nu knappt 700 studenter. Universitetskanslersämbetets utvärdering visar att studenterna har mycket hög måluppfyllelse på ett av sju examensmål. Det handlar om kunskap i planering, ledning och samordning av vård-hälsoarbete. Övriga examensmål får hög måluppfyllelse.

Studenterna på sjuksköterskeprogrammet kan ta ut en dubbel examen, en yrkesexamen och en kandidatexamen i omvårdnad. Det finns även möjlighet att ta ut en kandidatexamen för dem som väljer att läsa fristående kurser i ämnet.

Umeå universitets kandidatexamen i omvårdnad får alltså omdömet bristande kvalitet. Det innebär att Universitetskanslersämbetet följer upp ifrågasättandet av examensrätten efter ett år, och om universitetet har rättat till bristerna dras ifrågasättandet tillbaka.

Bristerna finns på ett av de fyra utvärderade examensmålen. Detta mål har tre delmål och det är ett av delmålen, kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund, som utvärderas bristande. Övriga två delmål når hög kvalitet.
– Vi har inte lyckats synliggöra den vetenskapliga grunden för huvudområdet i de självständiga arbetena. Vi tar det här på största allvar och kommer att strama upp våra krav, säger Britt-Marie Lindgren.
Hon berättar att de bland annat kommer att införa betygskommittéer för examination av de självständiga arbetena. Det innebär att flera lärare bedömer varje uppsats för att säkerställa att målen nås.

Mer om sjuksköterskeprogrammet och kandidatutbildningen i omvårdnad

För ytterligare information, kontakta gärna:

Britt-Marie Lindgren, ordförande i programrådet för sjuksköterskeutbildningen
Telefon: 070-6433308

E-post: britt-marie.lindgren@umu.se

Elisabeth Lindahl, ledamot i programrådet för sjuksköterskeutbildningen
Telefon: 070 6315173
E-post: elisabeth.lindahl@umu.se


Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4200 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och ett komplett utbud av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89