Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeå universitets vårpromotion

Alla hälsas välkomna till ceremonin lördag den 29 maj då Umeå universitet firar sina 109 nya doktorer och nio pristagare. Högtidligheterna startar redan under torsdagen med fem föreläsningar samt ett lunchsamtal om lärarollen.

De populärvetenskapliga föreläsningarna spänner över så skilda områden som läkemedelslära i cyberrymden till ifrågasättande om det verkligen ska vara nödvändigt att både forska och undervisa.

Föreläsningarna som hålls av de pedagogiska pristagarna samt Umeå kommuns vetenskapliga pristagare startar klockan 9:15.

Hela programmet och mer information:
http://www.umu.se/om-universitetet/hogtider/varpromotion/arets-varpromotion/

109 doktorer får vid promotionen ta emot insignierna, hatten/lagerkransen, ringen och diplomet, de yttre tecknen på att de avlagt akademins högsta examen och nu har rätt att bedriva akademisk undervisning. Varje fakultets promotion avslutas med en nyskriven fanfar av professor Torgny Stigbrand.

Ceremonin hålls lördag klockan 13:00 i Aula Nordica.

– Doktorsavhandlingarna är ett stort och viktigt bidrag till universitetets uppdrag att söka, finna och sprida akademisk kunskap. Så många års arbete är också värt att firas. Doktorsgraden är det första steget i den akademiska karriären men lika viktigt är det att doktorsutbildade personer tar plats i företag, myndigheter och organisationer, säger Umeå universitets rektor, Göran Sandberg.

Program och presentation av doktorer och pristagare:
http://www.umu.se/digitalAssets/43/43097_program.pdf

Kontaktperson:
T.f. ceremonimästare Ejvår Falck
E-post: ejvar.falck@adm.umu.se
Tel: 090-786 55 15
Mobil: 072-233 55 15

 

 

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.