Gå direkt till innehåll
Malin Eriksson, docent vid institutionen för socialt arbete. Foto: Ellinor Gustafsson
Malin Eriksson, docent vid institutionen för socialt arbete. Foto: Ellinor Gustafsson

Pressmeddelande -

Umeåbor får tycka till om boendemiljö

Forskare vid Umeå universitet kommer tillsammans med Umeå kommun att genomföra en studie om hur Umeåborna upplever sin boendemiljö. Resultatet kommer att ligga till grund för planering av socialt hållbara bostadsområden i Umeå.

Umeå kommun har under hösten genomfört dialoger om och i Umeås stadsdelar för att få veta hur de boende uppfattar och upplever sin boendemiljö. Stadsdelsdialogerna ska bland annat användas som underlag för att planera insatser så att Umeå kommuns alla stadsdelarna ska kunna bli socialt hållbara, d.v.s. vara en boendemiljö som är trygg, tillgänglig och som möjliggör delaktighet och möten mellan människor.

– Liknande dialoger genomförs i andra städer runt om i landet, men det är ovanligt att man som i detta projekt fokuserar på samtliga stadsdelar, säger Malin Eriksson, docent vid institutionen för socialt arbete och ansvarig forskare i projektet.

Stadsdelsdialogerna följs upp av forskare vid Umeå universitet, som studerar hur socialt kapital kan användas som resurs i planering och design av socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden.

Under januari kommer en enkät att skickas ut till 16 000 Umeåbor, med frågor om hur man upplever sin boendemiljö. Denna enkät är den andra i sitt slag; 2007 genomfördes en liknande undersökning, där Umeå kommuns bostadsområden rankades utifrån nivån av socialt kapital.

– Studien är unik då den kommer att kunna svara på hur det sociala klimatet, det sociala kapitalet, har förändrats över tid i Umeå kommuns stadsdelar. Enkäten kommer också att skickas ut till cirka 2000 individer som besvarade enkäten 2007, vilket ger en möjlighet att undersöka hur boendemiljön påverkar människors hälsa och välbefinnande över tid, säger Malin Eriksson.

Läs mer om Umeå kommuns arbete för ett socialt hållbart Umeå
https://www.umea.se/arkiv/nyheter/toppartiklar/umeaenforebildforsocialthallbarastader.5.6d94b06c16e3fc73b601044a.html

Pressbild
https://mediabank.umu.se/detail/Malin+Eriksson+EGN/22064

Ansvarig forskare
Malin Eriksson, docent, institutionen för socialt arbete
E-post: malin.eriksson@umu.se
Telefon: 090-786 77 82

Kontaktpersoner Umeå kommun
Linda Gustafsson
Jämställdhetsstrateg
Telefon: 090-16 12 32, 070-611 10 44
E-post: linda.gustafsson@umea.se

Pernilla Helmersson
Samhällsplanerare
Övergripande planering
Telefon: 090-16 11 95
E-post: pernilla.helmersson@umea.se

Projektet finansieras av Formas.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 33 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Eva Stoianov

Eva Stoianov

Kommunikatör Samhällsvetenskapliga fakulteten 090-786 62 28