Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeåforskare bakom prisad artikel om socialtjänstens organisation

Björn Blom, Stefan Morén och Marek Perlinski vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, har skrivit årets bästa artikel i tidskriften Socionomen. Priset på 10 000 kronor delades ut på Socionom-galan i början av december.

Den aktuella artikeln – Hur bör socialtjänstens IFO organiseras? – publicerades i nummer 4/2011 av facktidskriften Socionomen, som är den enda i sitt slag i Sverige som vänder sig till yrkesaktiva socionomer, socialarbetare på fältet och forskare.

– Vi värdesätter priset högt, särskilt eftersom vår artikel är av populärvetenskaplig och debatterande karaktär, säger Marek Perlinski.

Forskarna fick ta emot priset i form av ett diplom och 10 000 kronor den 6 december i samband med Socionom-galan på Kungsholmen i Stockholm. I prismotiveringen står: "… Författarna tar upp ett grundläggande problem inom individ- och familjeomsorgen och väcker frågan om vi verkligen har en helhetssyn på klienten. Artikeln får oss att fundera kring den så viktiga relationen i socialt arbete och vilken möjlighet till utveckling denna ges i ett alltmer distanserat rum där metod- och utredningsinstrument härskar….”

Den prisade artikeln tar avstamp i det nu avslutade forskningsprojektet Specialisering eller integration av socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO), där IFO-organisationerna hos landets samtliga 290 kommuner har kartlagts. Resultaten visar att olika former av specialisering har ägt rum i 93 procent av kommunerna under de senaste tjugo åren.

Studien tyder också på att socialarbetare i integrerade organisationer har bättre möjligheter att göra relevanta bedömningar och insatser, jämfört med socialarbetare i specialiserade och "blandade" organisationer. Även klienterna är nöjdare med den hjälp de får i en sådan organisation.

Läs mer om forskningsprojektet

För mer information:

Marek Perlinski
institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
E-post: marek.perlinski@socw.umu.se
Tel: 090-786 71 86, 073-054 31 74

Ämnen


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.