Gå direkt till innehåll
Korta kurser i AI för yrkesverksamma erbjuds inom ramen för AI Comptence for Sweden. Foto: Adobe Stock
Korta kurser i AI för yrkesverksamma erbjuds inom ramen för AI Comptence for Sweden. Foto: Adobe Stock

Pressmeddelande -

Umeåforskare erbjuder korta kurser i artificiell intelligens

Den som är intresserad av hur artificiell intelligens fungerar kan nu gå en kortare avgiftsfri utbildning vid Umeå universitet. Kurserna ingår i en nationell satsning på att öka kompetensen kring AI i Sverige och alla som är nyfikna på AI är välkomna att söka.

– Vi ser att det generellt saknas kunskap om AI bland företag, organisationer och allmänhet och därför ger vi fyra kurser på både grund- och mer fördjupande nivå där vi förklarar dels vilka AI-metoder som finns, dels vilka möjligheter de kan erbjuda, säger Helena Lindgren, professor i datavetenskap vid Umeå universitet.

Kurserna vid Umeå universitet är framtagna inom ramen för AI Competence for Sweden, en nationell satsning för att öka kompetensen kring AI i Sverige. Några kräver viss kunskap inom teknik och systemutveckling, men alla som är nyfikna på AI är välkomna att söka.

– Vi tror att kurserna dels kan passa de som vill ha en överblick inför att utveckla system på sin arbetsplats eller inom sin organisation. Några kurser är även öppna för nyfikna som funderar på att till exempel studera vidare. I annat fall kan det handla om personer som vill lära sig mer om den snabba utvecklingen och förstå vad AI handlar om, till exempel genom att ta del av senaste rön kring riskerna med AI, säger Helena Lindgren.

Från introduktion till fördjupningsnivå

Förutom en introduktionskurs i AI erbjuds en fördjupningskurs i AI-metoder för maskindrivet resonemang och beslutsfattande, där man får ta del av sätt att lösa problem som i dag används framgångsrikt inom områden som bioinformatik, schemaläggning och programvaruteknik.

– Att implementera AI kan ge många fördelar, till exempel större säkerhet, effektivitet och lägre kostnader för organisationen. Här får deltagaren en inblick i olika AI-metoder och hur man kan använda dessa för modellering och implementering av intelligenta system, säger Juan Carlos Nieves Sanchez, docent inom teoretiska grunder för artificiell intelligens och biträdande programansvarig för masterprogrammet i AI.

Utveckla algoritmer

Tommy Löfstedt forskar i maskininlärning och datorseende och är lektor vid Institutionen för datavetenskap. Hans kurs i maskininlärning handlar om hur man kan arbeta fram algoritmer och metoder som lär sig att utföra uppgifter genom att använda data.

– Exempel på maskininlärning är system som tidigt upptäcker temperaturförändringar eller identifierar bedrägerier eller spam i företagets e-mailsystem, säger Tommy Löfstedt. Kursen ger en förståelse, vi tar upp alltifrån klassiska metoder till senaste utveckling inom djup maskininlärning, så kallad Deep Learning, säger Tommy Löfstedt.

Risker med AI

Även om AI kan medföra en enorm potential finns det stora utmaningar. Därför erbjuder Umeå universitet också en kurs där den senaste forskningen kring följderna av AI diskuteras.

– Det blir en tvärvetenskaplig kurs om AI och dess effekter på mänskligt beteende relaterade till etiska, juridiska, sociala, ekonomiska och kulturella frågor. Kursen är öppen för alla och kan vara intressant för industri och näringsliv, då vi kommer att ta upp om de verktyg som används för att bedöma AI-modeller och hur säkra de är, för företag och individ, säger Andrea Aler Tubella, första forskningsingenjör vid Institutionen för datavetenskap.

Umeå – en av de största inom datavetenskap

Samtliga kurser ges av Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet som i dag är en internationell arbetsplats och en av de största datavetenskapliga institutionerna i landet. Institutionen är knuten till stora forskningsprogram som WASP, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, och WASP-HS, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society.

Läs mer om kurserna i artificiell intelligens för yrkesverksamma:

https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/ai-kurser-for-yrkesverksamma/
och https://www.umu.se/institutionen-for-datavetenskap/

För mer information, kontakta gärna:

Helena Lindgren, professor, Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet
Telefon: 090-786 77 73
E-post: helena.lindgren@umu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Anna-Lena Lindskog

Anna-Lena Lindskog

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 090-786 58 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.