Gå direkt till innehåll
Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Umeå Universitet. Foto: Mattias Pettersson
Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Umeå Universitet. Foto: Mattias Pettersson

Pressmeddelande -

Umeåforskare i amerikansk storsatsning för att bekämpa antibiotikaresistens

Forskare vid Washington University School of Medicine i St. Louis och Umeå universitet beviljas ett prestigefyllt anslag på 11 miljoner dollar från the National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Forskningens mål är att hitta sätt att behandla bakterieinfektioner utan antibiotika samt studera en potentiell ny klass av antibiotika. Professor Fredrik Almqvist vid Umeå universitet är delansvarig för kemiplattformen i projektet.

Antibiotikaresistensen i världen har nått en brytpunkt. Det blir allt svårare att behandla bakterieinfektioner eftersom så många bakterier är resistenta mot alla antibiotika vi har. Bara i USA utvecklar nära tre miljoner människor läkemedelsresistenta bakterieinfektioner varje år enligt en rapport från 2019 av the Centers for Disease Control and Prevention. Överanvändning av antibiotika hjälper till att driva spridningen av antibiotikaresistens.

Samarbete forskare i USA och i Umeå

Med cirka 100 miljoner kronor finansieras nu ett brett projekt för att adressera detta globala problem. Konsortiet leds av den framstående professorn Scott J. Hultgren vid Washington University School of Medicine i St. Louis i USA och de amerikanska forskargrupperna samarbetar med professor Fredrik Almqvist på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

– Det är till att börja med helt fantastiskt att man inom National Institute of Health i USA gör denna stora satsning inom detta viktiga område! Vi här i Umeå är så klart väldigt stolta och ödmjuka för att vi får vara en del i detta fantastiska projekt och vi hoppas kunna bidra till nya framsteg i kampen mot den alltmera utbredda antibiotikaresistensen. Anslaget sträcker sig över fem år vilket ger bra framförhållning och vi kommer att kunna utveckla både befintlig infrastruktur samt utbilda nya forskare inom området som en del i projektet, säger Fredrik Almqvist, professor på Kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Forskningen uppdelad i olika delprojekt

Satsningen delas in i olika forskningsteman. En inriktning syftar till att identifiera och utveckla olika alternativ till antibiotika för urinvägsinfektioner och andra infektioner orsakade av läkemedelsresistenta bakterier. Här beforskas hur man kan behandla infektioner med designade kemiska molekyler som hindrar bakterier från att fästa, till exempel på urinblåsans vägg. Ett parallellt tillvägagångssätt som beforskas är att avväpna sjukdomsframkallande bakterier utan att döda dem. Bakterier producerar långa filament, så kallade pili, vilka de behöver för att orsaka sjukdom men inte för att överleva. I princip kan eliminering av en bakteriers pili omvandla en farlig bakterie till en ofarlig. Forskarna letar molekyler som kan sabotera maskineriet i cellen som bygger dessa pili.

Det andra huvudspåret utforskar potentialen för utveckling av en ny typ av antibiotika, GmPcides, en ny klass av molekyler utvecklade i Fredrik Almqvists lab vid Umeå universitet. Det är molekyler som dödar en mängd olika antibiotikaresistenta bakterier i laboratoriet när de används ensamma men de ökar också verkningsgraden hos andra antibiotika när de används i kombination med dem. De ”boostar” varandra. Ett av forskarteamen ska undersöka mer i detalj hur GmPcides fungerar och man ser en möjlighet att vissa antibiotika som riskerar att läggas på hyllan på grund av utbredd resistens kanske kan komma till användning igen.

Designa och tillverka molekyler

Professor Fredrik Almqvist vid Umeå universitet leder kemiplattformen tillsammans med professor James W. Janetka (Washington University in St. Louis) och ska designa och tillverka de små molekyler som behövs och testas i flera av de olika delprojekten.

– Min forskargrupp kommer att bistå med design och syntes av nya antibakteriella substanser för flera av projekten. Förutom att förbättra molekylernas egenskaper i syfte att hitta startpunkter för nya läkemedel så kommer vi också att bidra med molekyler som är särskilt framtagna för att reda ut den exakta verkningsmekanismen, vilket i sin tur ger fördjupad förståelse och möjligheter till nya framtida angreppssätt, säger molekylmakaren Fredrik Almqvist.

Pressbilder. Foto: Mattias Pettersson, Ulrika Bergfors

För mer information, kontakta gärna:

Fredrik Almqvist, Kemiska institutionen vid Umeå universitet
Telefon: 070-397 90 97
E-post: fredrik.almqvist@umu.se

Personlig sida

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Ingrid Söderbergh

Ingrid Söderbergh

Kommunikatör Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 070-60 40 334

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.