Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Umeåforskare publicerar studie: Högt blodsocker kopplas till cancerrisk hos kvinnor

Kvinnor med högt blodsocker löper ökad risk för cancer, visar Umeåforskaren Pär Stattin och medarbetare i en artikel i tidskriften Diabetes Care. Tidigare studier har kopplat typ 2-diabetes – förr kallad åldersdiabetes – till flera cancerformer. Den här studien i Västerbottensinterventionsprojektet, som finansierats av World Cancer Research Fund, bekräftar nu en koppling mellan höga nivåer av blodsocker och cancer. De tumörformer där man såg en statistiskt säkerställd ökad risk för både kvinnor och män var cancer i bukspottkörtel, bröst, livmoder och även malignt melanom. Bland kvinnor var risken för alla typer av cancer ökad med 25 procent, men bland män sågs ingen motsvarande generell ökning. Pär Stattin, docent i urologi vid Umeå universitet, spekulerar i att detta kan bero på att prostatacancer, som är mannens i särklass vanligaste cancerform, faktiskt har ett omvänt samband med blodsocker, dvs. att höga nivåer är kopplade till minskad risk för prostatacancer. Forskarna fann också en ökning av blodsockernivåerna i Västerbottens Interventionsprojekt under de 13 år som studien omfattade. De drar slutsatsen att cancernivån kan komma att stiga i motsvarande grad i framtiden. Högt blodsocker är en riskfaktor för cancerutveckling, skriver forskargruppen. En livsstil som minskar nivåerna kan därför också tänkas sänka cancerrisken över huvud taget, inte bara bland överviktiga personer utan också hos normalviktiga. Samtidigt finns det belägg för att en sådan strategi också bidrar till att förhindra både diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Den amerikanska diabetesorganisation The American Diabetes Association förespråkar redan livsstilsändringar som omfattar måttlig viktminskning och ökad fysisk aktivitet (minst 2 ½ timme per vecka). Detta har visats kunna minska risken för typ 2-diabetes med upp till 60 procent. "Prospective study of hyperglycaemia and cancer risk". Stattin P, Björ O, Ferrari P, Lukanova A, Lenner P, Lindahl B, Hallmans G, Kaaks R. Diabetes Care. Vol 30 Number 3 March 2007. Ytterligare upplysningar: Docent Pär Stattin, Inst. för kirurgi och perioperativ vetenskap, urologi och andrologi, tel 073-620 52 51 e-post par.stattin@urologi.umu.se

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89