Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vård av utvecklingsstörda känslomässigt påfrestande

Vårdare som arbetar i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning löper stor risk för att utsättas för våld, och en stor andel av utsatta vårdare löper risk för känslomässig utmattning och utbrändhet. Det är en av slutsatserna i den avhandling som Mats Lundström försvarar vid Umeå universitet fredag 19 maj. Våld i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning är ett problem som sparsamt uppmärksammats i svensk forskning. Resultaten från avhandlingens fyra delstudier visar att våld mot vårdare som arbetar i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning förekommer ofta och att en stor andel av utsatta vårdare löper risk för känslomässig utmattning och utbränning (burnout). Ungefär en tredjedel av vårdarna i studien var under undersökningsåret utsatta för våld, främst fysiskt våld. Alla kategorier av vårdare som arbetar nära de boende var utsatta för våld, och känslomässiga reaktioner var vanligt förekommande. Vårdarna rapporterade också att våld mycket sällan följdes upp med stöd från arbetsledare. Yngre vårdare var något mer utsatta för våld. Bland vårdarna var 30 procent i riskzonen för utbränning. Endast svaga samband hittades mellan vårdares upplevelser av arbetsklimatet och utsatthet för våld. Däremot fanns en tydlig relation mellan vårdarnas upplevelse av arbetsklimatet och risken för påfrestning och utbränning. Studien visade inga samband mellan vårdares personlighet och utsatthet för våld. En tredjedel av variationen i vårdarnas upplevelser av utbränning kan förklaras utifrån vårdarnas personlighet. Vårdare som är i riskzonen för utbränning har troligen ett större behov av stöd i sitt arbete. Resultat från intervjuer med vårdare utsatta för våld visar att destruktiva upplevelser i samband med våld balanseras genom en konstruktiv syn på situationen där vårdarna strävar efter att upprätthålla respekten för den boende som person och att hålla ihop situationen och sig själva. Att vara utsatt för våld upplevs av vårdarna som att falla i bitar vilket innebär rädsla, maktlöshet, sorgsenhet, vrede och tidlöshet. Vårdarnas upplevelser av glädje, respekt samt självreflektion och tillvänjning till våldet skapar dock förutsättningar för att hålla ihop" sig själv och situationen, vilket gör att vårdarna kan bemästra sin utsatthet. Resultatet visar att vårdare i gruppbostäder utför ett krävande arbete som därtill innebär risk för utsatthet för våld. Att stödja vårdarna för att minska riskerna för skador och utbränning är en utmaning för kommunerna. Förekomsten av våld har i tidigare studier visat sig vara möjlig att reducera genom utbildning och stöd till vårdarna. Därför kan just förekomsten av våld vara en viktig indikator för kvaliteten i vård och service för personer med utvecklingsstörning. Mats Lundström är ursprungligen från Lycksele. Han har främst arbetat som inom barn- och ungdomspsykiatrisk vård i Umeå och det senaste tiotalet år varit verksam vid institutionen för omvårdnad som lärare inom sjuksköterskeutbildningen. För mer information, kontakta Mats Lundström vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet per e-post mats.lundstrom@nurs.umu.se eller telefon 090-786 98 57. Fredag den 19 maj 2006 försvarar Mats Lundström, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Våld - utmaning och utmattning. Vårdares utsatthet och upplevelser i samband med våld i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning. Disputationen äger rum klockan 9.00 i Aulan, Vårdvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Mats Granlund, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap, Mälardalens högskola, Västerås. Läs hela eller delar av avhandlingen på http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=780&lang=sv.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Jakob Mjöbring

Jakob Mjöbring

Presskontakt Pressansvarig Umeå universitet +46 72 206 89 23 Jakob Mjöbring
Claes Björnberg

Claes Björnberg

Presskontakt Kommunikatör Forskning vid Medicinska fakulteten 072-210 86 78

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.