Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vem blir uttagen i laget?

Hur vet en landslagstränare vilken utövare som är bäst och har rätt förutsättningar för att lyckas i sin roll? Hur kan domare i bedömningssporter avgöra vem som utfört den bästa prestationen? I en ny avhandling från Umeå universitet belyser Annika Johansson frågor om laguttagningsprocesser och bedömningssystem inom idrotten.

Att bli uttagen till ett skidlandslag i skidåkning kan vara ett avgörande steg för en skidåkares fortsatta karriär och utveckling och en fotbollstränare som inte lyckas ta ut ett vinnande lag kan riskera att förlora sitt jobb.

Annika Johansson, pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, har intervjuat landslagstränare i alpin skidåkning och tränare för allsvenska fotbollslag och landslaget kring hur laguttagningsprocessen går till och vilka uppfattningar de har om den. En del av tränarna använder sig av tydliga uttagningskriterier medan andra har vaga eller nästan inga kriterier alls utan utgår mer från sin intuition. Även tränarnas uppfattningar om betydelsen av att använda sig av tydliga uttagningskriterier skiljer då vissa menar att det är en nödvändighet medan andra inte ser betydelsen av fasta kriterier. Som fördelar med kriterier nämns exempelvis att de själva har något tydligt att utgå ifrån vid sina uttagningar vilket också hjälper dem att motivera sina uttagningar samt att utövarna, men även andra, exempelvis föräldrar och sponsorer, vet vad som krävs. Som nackdelar med kriterier nämner tränarna bland annat att de har mindre möjlighet att ta ut personer som inte presterat vissa resultat, men som de anser ha stor betydelse för laget. En annan nackdel är att utövarna ibland använder kriterierna som mål istället för att sätta mål som bättre kan hjälpa dem nå sin fulla potential.

Oberoende om tränaren använder sig av tydliga och väldefinierade kriterier eller inte så betonar de alla betydelsen att det finns en del i uttagningarna som de själva har möjlighet subjektivt att bestämma över. Ögonen och känslan, intuitionen, beskrivs som de viktigaste redskapen i laguttagningsprocessen. Flertalet av tränarna menade på att faktorer som har att göra med de aktivas personlighet och deras beteende har stor, och i vissa fall även större betydelse vid laguttagningar än idrottarnas idrottsprestationer. Detta eftersom dessa faktorer har stor påverkan på laget både i lagidrotten fotboll och i den individuella idrotten alpin skidåkning där lagen tillbringar stor del av året tillsammans på tävlingar och träningsläger.

Regler och kriterier inom idrott används inte bara i uttagningsprocesser utan spelar också en avgörande roll i vad som ska värderas högst i tävlingar.

Annika har studerat regel- och bedömningssystem i freestylegrenen acroski och i rytmisk gymnastik . Hon har i dessa sporter intervjuat aktiva, tränare och domare kring deras uppfattningar om regel- och bedömningssystemen, samt kring de förändringar som skett i dessa system.

Betydande regelförändringar kopplade till ökade krav på tillförlitlighet har skett inom båda dessa sporter. Detta har lett till mer tydligt definierade bedömningskriterier där exakt vad som ska bedömas anges. Förändringarna har lett till både positiva och negativa konsekvenser. Positiva utifrån perspektivet att vad som ska bedömas tydliggörs för både domare, tränare och aktiva, men negativt när denna tydlighet i reglerna också leder till att idrottsprestationerna blir mer och mer stereotypa för att passa in i dessa bedömningskriterier vilket inte stämmer överens med sporternas idéer där kreativitet, originalitet och nytänkande är viktiga faktorer och som också kan vara av betydelse för att locka utövare och publik till sporten.

– Konsekvenserna av uttagningar och bedömningar är väldigt stora för både de aktiva idrottarna, tränarna, klubbar och förbund men också för idrotternas trovärdighet. Därför är det väldigt viktigt att förstå och diskutera utformning av regler och kriterier, men också hur dessa processer är utformade och vad de ska uppnå. Att förstå och diskutera konsekvenserna av att använda olika regler och kriterier och inte bara diskutera reglerna och kriterierna sig utan vad de leder till får därför stor betydelse, sammanfattar Annika Johansson.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.