Gå direkt till innehåll
Anders Lind Foto: Andreas Hillergren
Anders Lind Foto: Andreas Hillergren

Pressmeddelande -

Verk av Anders Lind uruppförs i Riga

Anders Lind, konstnärlig lektor vid Institutionen för estetiska ämnen har komponerat ett verk för sinfonietta och mobiltelefonorkester, vilket uruppförs på fredag 11 januari i Riga. Verket betitlas Uphonia och framförs av Sinfonietta Riga i samspel med ett 30-tal skolungdomar i årskurs 9 som använder sina mobiltelefoner och en speciellt framtagen webbapplikation som musikinstrument.

Webbapplikationen som används av skolungdomarna i mobiltelefonorkestern är under utveckling och ingår som en del av Anders Linds konstnärliga forskning vid institutionen för Estetiska ämnen. Forskningen syftar generellt till att undersöka mobiltelefonorkesterkonceptet som en ny framförande praxis av nutida konstmusik och vad detta kan tillföra från ett konstnärligt perspektiv.

– Mobiltelefonkonceptet jag arbetar med har stora potential, i synnerhet som ett nytt sätt att framföra flerstämmig elektronisk musik både för sig själv och i samklang med traditionella akustiska instrument. Lägger vi sedan till att människor med ringa musikaliska förkunskaper möjliggörs att medverka vid ett framförande, så vill jag påstå att konceptet redan nu är världsunikt i sitt slag, säger Anders Lind.

– Nyckeln är kombinationen av ett intuitivt musikinstrument utvecklat för mobiltelefonen som interface och animerad musiknotation som ger instruktioner till flera stämmor för vad som ska spelas och kan leda mobiltelefonorkestern likt en dirigent genom ett framförande.

Mobiltelefonorkester-konceptet och hans forskning kommer senare i vår presenteras vid Ircam institute i Paris. Webbapplikationen utvecklas av Anders Lind i samarbete med Björn Yttergren (programmerare) och Håkan Gustafsson/ Studio With (grafisk design).

Samarbete sker även med Malmö Live konserthus där en konsert med tre professionella solister i samspel med mobiltelefonorkester bestående av ungefär ett hundra skolungdomar kommer att uruppföras i slutet av april.

För medarbetare och studenter vid Umeå universitet finns även möjlighet att ta del av Anders Linds forskning kring mobiltelefonorkester-konceptet vid en workshop som kommer att hållas i Humlab X den 14 februari.

Samarbetet med Riga sinfonietta sker med hjälp av stöd från konstnärsnämnden.

Kontakt:

Anders Lindanders.lind@umu.se, tel. 070-655 18 22

Pressbild

Se videoklipp från i våras med Riga Sinfonietta

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt

Per Melander

Per Melander

kommunikatör, humanistisk fakultet Humaniora 090-786 93 79

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och 4 700 anställda är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.