Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Verkligheten i virtuella världar

I virtuella världar skapas likadana sociala nätverk och hierarkier som i vår fysiska värld. Men istället för pengar och utseende värderas snarare förmågan att ta och hålla kontakt. Det visar Mikael Jakobsson, Umeå universitet, som själv levt virtuellt under flera år. I den virtuella världen Ogel, designad av Mikael Jakobsson och Svenska Polygonkompaniet, kan människor från hela världen träffas och bygga med virtuellt Lego. Virtuella världar är ett relativt nytt sätt att använda datorer för att skapa icke-fysiska platser där människor kan träffas och umgås. Intresset för virtuella världar, speciellt de spelrelaterade, ökar hela tiden. De mest populära världarna har miljontals prenumeranter, varav tiotusentals är svenskar. Mikael Jakobsson vid Umeå universitet har studerat hur människor umgås i dessa miljöer, bland annat genom att själv delta under ett antal år. Han har funnit att de sociala spelreglerna i stort sett är desamma som när människor umgås i den fysiska världen. Till exempel bygger deltagarna sociala nätverk, som används för att avgöra vem man kan lita på. Det skapas sociala hierarkier, och olika objekt signalerar status och samhörighet. Men trots likheterna med den vanliga världen, medför datortekniken att världarna får unika egenskaper och värderingar. Det är till exempel enkelt att umgås med och lära känna personer som befinner sig långt borta, samtidigt som en ökad distans kan skapas till personer som finns i verkligheten runt omkring. Och medan rätt arbete och utseende kan innebära hög status i den verkliga världen, verkar ens engagemang och förmåga att kommunicera vara viktiga faktorer för en persons anseende i virtuella världar. I sin avhandling föreslår Mikael Jakobsson en modell för hur man kan gå tillväga när man ska designa virtuella världar. Han menar att den sociala interaktionen mellan deltagarna är den viktigaste grunden för att skapa bra virtuella världar, och han anser därför att man som designer bör ha god förståelse för hur människor interagerar i dessa miljöer. Virtuella världar skiljer sig åt med avseende på teknik; de kan vara baserade på två-dimensionell grafik som The Palace (http://www.thepalace.com) eller tre-dimensionell grafik som Active Worlds (http://www.activeworlds.com). En del världar kan laddas hem och användas gratis medan andra kostar pengar. Ibland är målet med att besöka världarna att spela spel, som till exempel Everquest (http://eqplayers.station.sony.com). Torsdagen den 4 maj försvarade Mikael Jakobsson, institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Virtual Worlds and Social Interaction Design. Disputationen ägde rum kl. 13.15 i sal MA121, MIT-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent var doktor Ralph Schroeder, Oxford Internet Institute, University of Oxford. För mer information, kontakta: Mikael Jakobsson, institutionen för informatik, Umeå universitet, tel: 040-665 72 31, 0730–481 041, e-post: mikael.jakobsson@k3.mah.se Läs hela eller delar av avhandlingen på http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=750&lang=sv.

Ämnen

Regioner


Umeå universitet
Umeå universitet
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare. Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 090-786 50 89

Umeå universitet

Med omkring 37 000 studenter och drygt 4 300 medarbetare är Umeå universitet ett av Sveriges största lärosäten. Här finns en mångfald av utbildningar och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som år 2020 tilldelades Nobelpriset i kemi.

Umeå universitet har funnits i drygt 50 år och präglas av såväl tradition och stabilitet som förändring och nytänkande. Här bedrivs utbildning och forskning på hög internationell nivå som bidrar till ny kunskap av global betydelse, där hållbarhetsmålen i Agenda 2030 utgör drivkraft och inspiration. Här finns kreativa och nytänkande miljöer som tar sig an samhällets utmaningar, och genom djupa och långsiktiga samarbeten med organisationer, näringsliv och andra lärosäten fortsätter Umeå universitet att utveckla norra Sverige som kunskapsregion.

Universitetets internationella atmosfär och våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som främjar en dynamisk och öppen kultur där studenter och anställda gläds åt varandras framgångar.

Umeå campus och Konstnärligt campus ligger nära Umeås centrum och intill ett av Sveriges största och mest välrenommerade universitetssjukhus. Campus finns även i Skellefteå och Örnsköldsvik.

Vid Umeå universitet finns den högt rankade Designhögskolan, den miljöcertifierade Handelshögskolan och landets enda arkitekthögskola med konstnärlig inriktning. Här finns också Bildmuseet och Umeås science center, Curiosum. Umeå universitet är dessutom ett av Sveriges fem riksidrottsuniversitet och har ett internationellt ledande arktiskt centrum.