Skip to main content

Hälsostudie med barnfokus växer norrut

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2019 07:12 CEST

Magnus Domellöf undersöker lille Teal som deltar i Northpop-studien. Foto: Elin Berge.

Från och med i höst kommer föräldrar som väntar barn även i Skellefteå att bjudas in till hälsoundersökningen Northpop. Det är en långtidsstudie med fokus på barns hälsa, där just nu 3 000 västerbottniska familjer deltar.

– Det blir ett lyft att vi nu också får med Skellefteå. Resultaten blir mer tillförlitliga ju fler som deltar och syftet med studien är att spegla hela Västerbotten, säger Magnus Domellöf, barnläkare och professor vid Umeå universitet och huvudansvarig för Northpop.

Hälsoundersökningen Northpop är en studie med fokus på risk- och friskfaktorer hos barn för hälsa och ohälsa längre fram i livet. Studien, som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Region Västerbotten, är longitudinell, det vill säga man följer deltagarna under flera år.

Blivande föräldrar i Västerbotten bjuds in att frivilligt delta i studien. Prover och hälsodata samlas in vid ordinarie hälsokontroller fram till dess att barnet är sju år. Det kompletteras med enkäter bland föräldrarna om kost- och levnadsvanor.

– På så vis skapas ett unikt material för forskning som kan öka kunskapen om såväl ärftliga som miljömässiga faktorer som tidigt bidrar till bland annat allergier, astma, fetma, karies och ADHD senare i livet, säger Christina West, barnläkare och forskningsansvarig för Northpop.

Northpop har sedan starten 2016 endast inkluderat mammor, pappor och barn i Umeå, men tanken är att få med hela Västerbotten.

– Ytterligare en milstolpe är passerad när vi nu har kommit upp i 3 000 deltagande familjer. I och med att vi får ett större geografiskt upptagningsområde när även den norra länsdelen nu kommer med, räknar vi med att öka takten mot målet att få med 10 000 familjer från hela länet i studien, säger projektkoordinator Richard Lundberg

Mer information om Northpop på www.northpop.se

För mer information:
Magnus Domellöf
Professor/barnläkare
Institutionen för klinisk vetenskap/Barn- och ungdomscentrum Norrlands universitetssjukhus
Telefon: 090-785 21 28
E-post: magnus.domellof@umu.se

Christina West
Docent/överläkareInstitutionen för klinisk vetenskap/Barn- och ungdomscentrum Norrlands universitetssjukhus
Telefon: 090-785 22 16E-post: christina.west@umu.se

Richard Lundberg
Projektkoordinator
Institutionen för klinisk vetenskap/Barn- och ungdomscentrum Norrlands universitetssjukhus
Telefon: 072 – 245 45 57
E-post: richard.lundberg@umu.se

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.