Gå direkt till innehåll
"Förhoppningsvis kan vi fortsätta växa 2025 och -26 men det återstår att se hur budgeten ser ut för 2025 och framåt", säger Susanne W Lindström, enhetschef i Umeå för Enheten för kemiska hot och effekter.
"Förhoppningsvis kan vi fortsätta växa 2025 och -26 men det återstår att se hur budgeten ser ut för 2025 och framåt", säger Susanne W Lindström, enhetschef i Umeå för Enheten för kemiska hot och effekter.

Pressmeddelande -

FOI Umeå växer kraftigt: ”Finns behov av stärkt försvarsforskning”

Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Umeå växer rejält. Avdelningen CBRN-Skydd och Säkerhet ska utökas med ungefär 20 anställda under våren.
– Vi har växtvärk! Det finns ett stort behov av att stärka försvarsforskningen på grund av det förändrade säkerhetsläget och den försvarspolitiska utvecklingen, säger Susanne W Lindström, enhetschef i Umeå för Enheten för kemiska hot och effekter.

FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI finns på fyra platser; Stockholm, Umeå, Grindsjön och Linköping.

I Umeå bedrivs forskning och expertstöd kring kemiska, biologiska, och radioaktiva ämnen (CBR). Avdelningen verkar över ett brett forskningsfält och omfattar kompetenser inom flera områden som kemi, biokemi, molekylärbiologi, analytisk kemi, organisk syntes, bioteknik, fysik, toxikologi och datavetenskap. Kunskapen som byggs används till att upprätthålla, stödja och framtidssäkra Sveriges totalförsvarsförmåga och för att kunna möta de utmaningar som Sverige kan ställas inför nu och i framtiden.

Omvärldsläget bakom uppskalningen
FOI:s CBRN-avdelning, har 140 anställda fördelat på två geografiska platser, Umeå och Kista. I Umeå bedrivs forskning inom CBR-området och i Kista inom N (Kärnvapen).

Men nu väntar en rejäl tillväxt i Umeå då det ska anställas kring 20 personer på avdelningen under första halvan av 2024. Omvärldsutvecklingen gör att Sverige behöver stärka sin totalförsvarsförmåga där den långsiktiga forskningen vid FOI spelar en viktig roll.

– Vi ska ha koll på vad som händer i vår omvärld, vad som utvecklas och vilka nya tekniker och innovationer som kommer. Vi behöver ta fram kunskap om nya behandlingsmetoder och medicinska skydd för att kunna skydda Sverige både civilt och militärt. Vi fungerar även som expertstöd inom området, mot alla myndigheter och andra aktörer som har behov av vår kunskap, säger Susanne och fortsätter:

– Vi har sett hur Ryssland använder hot om användning av massförstörelsevapen som ett påtryckningsmedel i anfallskriget mot Ukraina. Det är såklart skrämmande med den typen av retorik, men vi måste se till att Sverige kan området och kämpar för nedrustning samt att användning av dessa vapen aldrig sker.

Söker många olika typer av kompetenser
FOI Umeå söker just nu många olika typer av kompetenser. Det handlar bland annat om analytiska kemister som kan jobba med verifikation av farliga ämnen, syntesorgankemister , strukturbiologer och beräkningskemister.

– När det handlar om forskning inom nya medicinska skydd har vi sökt forskare som har kompetens att jobba med strukturbiologi. Vi har också behov av erfarna forskare inom beräkningskemi som kan ta fram förslag till nya motmedelskandidater. På biologisidan söker vi en blandning mellan forskningsingenjörer och forskare.

Öppnar för fortsatt tillväxt kommande år
Umeå Universitet spelar en viktig roll som kompetensbas för FOI. Många studenter gör examensarbeten på FOI och många söker sig också dit efter avslutad utbildning. Susanne beskriver samarbetet med universitetet som viktigt och bra samt att FOI Umeå kommer att behöva fler samarbeten och arbetskraft framöver.

– Min hypotes är att vi kommer att fortsätta att växa. Vi har fått ett ökat anslag i år och kan växa ganska mycket 2024. Förhoppningsvis kan vi växa ännu mer under 2025 och 2026 men det återstår att se hur budgeten ser ut för 2025 och framåt.

CBRN-avdelningen i Umeå finansieras främst av statliga medel från Försvars- och Utrikesdepartementet. Men organisationen söker också EU-pengar, deltar i EU-projekt och i EDF ”European Defecene Fund”, för att främja samarbeten och forskning.

Det finns också möjlighet för FOI att söka olika myndighetsmedel från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att nämna två exempel.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum