Gå direkt till innehåll
UBI-alumnen HiloProbe AB har fått ytterligare evidens för sin produkt ColoNode. HiloProbes grundare fr.v: Lina Olsson, Marie-Louise Hammarström, Anne Israelsson, Gudrun Lindmark och Sten Hammarström.
UBI-alumnen HiloProbe AB har fått ytterligare evidens för sin produkt ColoNode. HiloProbes grundare fr.v: Lina Olsson, Marie-Louise Hammarström, Anne Israelsson, Gudrun Lindmark och Sten Hammarström.

Pressmeddelande -

Klinisk studie bekräftar: HiloProbes produkt ColoNode kan förbättra vården för patienter med tjocktarmscancer

HiloProbe AB har uppnått en viktig milstolpe. Resultaten från den kliniska studie som genomförts i samarbete med Umeå universitet och åtta sjukhus i Sverige, har publicerats i International Journal of Cancer. Studien visar att HiloProbes produkt ColoNode kan identifiera fler patienter med risk för återfall i tumörsjukdom efter operation jämfört med den rutinmetod som används idag.
– ColoNode kan både bidra till att fler patienter med kolorektalcancer överlever och till att undvika överbehandling. Detta är vårt hittills starkaste evidens för produkten och visar att den kan göra stor nytta i framtiden, säger Lina Olsson, VD för Umeåföretaget.

Den studie som nu publicerats presenterar resultaten från en prospektiv multicenterstudie som jämfört ColoNode med den rutinmetod som används idag för lymfkörtelanalys. Lymfkörtelanalys innebär att man undersöker om tumören spridit sig till lymfkörtlar i tumörens närhet, vilket är viktigt att veta eftersom lymfkörtlar med spridd tumör idag är den starkaste indikatorn på att patienten inte botats av operationen enbart utan behöver ytterligare behandling, oftast cytostatika.

Standardmetoden för lymfkörtelanalys är ljusmikroskopi av enstaka tunna hematoxylin & eosin-färgade snitt av lymfkörtelvävnad. ColoNode är ett reagens-kit som med molekylär teknik, RT-PCR, och med tillhörande web-baserad mjukvara, som beräknar markörnivåerna av utvalda markörer, indelar patienterna i grupper med olika risk för tumöråterfall.

Inväntade uppföljningsdata i tre år
Det stora värdet med ColoNode-testet ligger dels i att en mycket större lymfkörtelvolym, upp till hela körteln, kan analyseras, dels i att testet dessutom kan påvisa aggressivitetsgraden för påvisade tumörceller, vilket är omöjligt med standardmetoden.
Beslut om eventuell tilläggsbehandling med cytostatika efter kirurgi kan därmed fattas med större säkerhet så att risken för underbehandling såväl som överbehandling kan reduceras.
– I studien har de lymfkörtlar som samlats för analys delats på sjukhusen så att varje lymfkörtel analyserats med både ColoNode på Hiloprobe AB och med standardmetoden på sjukhusen. Därefter har vi inväntat kliniska uppföljningsdata tre år efter kirurgi, stämt av resultaten från båda metoderna, samt jämfört ColoNode med andra riskfaktorer som man tittar på idag, förklarar Lina Olsson.

ColoNode hittade 25 procent fler patienter i behov av behandling
Resultaten av studien visar att:

  • ColoNode identifierade samtliga patienter som identifierats med standardmetoden och dessutom ytterligare 9 patienter, vilket betydde att 25% av de patienter som fick tumöråterfall identifierades enbart av ColoNode. Multivariatanalys bekräftade att ColoNode var överlägset standardmetoden.
  • Patienter med spridd tumör kunde delas in i grupper med, låg-, medel-, hög- och mycket hög risk för tumöråterfall baserat på tumörcellernas aggressivitet enligt ColoNode.

– Det här visar att ColoNode kan bidra till att förbättra diagnostiken för kolorektalcancer-patienter så att man hittar fler i behov av livsavgörande uppföljande behandling. Dessutom kan man bespara vissa patienter onödig tilläggsbehandling, säger Lina Olsson.

Studien viktig del i Europalansering
Studieresultaten stärker och utvidgar resultaten från de två tidigare kliniska studierna.
– Det känns otroligt roligt och är väldigt viktigt för oss att denna studie blivit färdig och att resultaten visar sig vara så lovande. Nu kan vi prata om, presentera och sprida dessa resultat till alla våra intressenter, säger Lina Olsson.
I maj skrev HiloProbe avtal med belgiska Biocartis om distribution på ett antal europeiska marknader. Med de fina resultaten i ryggen fokuserar HiloProbe AB nu på att få i gång försäljningen på allvar. Att ha uppnått denna viktiga milstolpe får stor betydelse för det fortsatta arbetet med att etablera produkten i Europa. I Norden har HiloProbe direktförsäljning och utanför Norden sker försäljning i samarbete med Biocartis.

För mer information, läs artikeln på International Journal of Cancer’s hemsida.

För mer info, vänligen kontakta
Lina Olsson, VD HiloProbe
lina.olsson@hiloprobe.se
+46-768216770

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum