Gå direkt till innehåll
Lipigon Pharmaceuticals har bytt kostym och flyttat in i nyrenoverade och skräddarsydda lokaler på 250 kvadratmeter. – Nu har vi minst tre gånger så mycket labbutrymme jämfört med tidigare, säger vd Stefan K Nilsson.
Lipigon Pharmaceuticals har bytt kostym och flyttat in i nyrenoverade och skräddarsydda lokaler på 250 kvadratmeter. – Nu har vi minst tre gånger så mycket labbutrymme jämfört med tidigare, säger vd Stefan K Nilsson.

Pressmeddelande -

Lipigon firar flytt till rymligare lokaler och förbereder för fas II-studie

I juni ingick Lipigon Pharmaceuticals ett utvecklings- och licensavtal värt nästan 1 miljard kronor. I dag har det Umeå-baserade bolaget flyttat till en nyrenoverad lokal på 250 kvadratmeter, skräddarsydd för deras behov.
– Detta är avgörande steg i bolagets resa mot tillväxt och innovation, säger Lipigons vd Stefan K. Nilsson.

Lipigon Pharmaceuticals grundades som ett virtuellt bolag år 2010. År 2016 gick externa investerare in och möjliggjorde för bolaget att utöka sin verksamhet och anställa egen personal. Under våren 2021 nådde Lipigon en betydande milstolpe genom att bli noterat på Nasdaq Stockholms. I juni i år slutförde bolaget framgångsrikt en klinisk fas I-studie för sin läkemedelskandidat, Lipisense®.

– Fas I-studien är en viktig milstolpe i utvecklingen av vår läkemedelskandidat, Lipisense®. Vi är mycket nöjda med den positiva säkerhetsprofilen som konstaterades både i SAD- och MAD-grupperna. Data från fas I-studien är ytterst lovande överlag: vår substans har visat sig vara säker och väl tolererad, och vi har bekräftat målspecifik bindning, vilket visar att vår molekyl effektivt påverkar målproteinet, säger Stefan K. Nilsson.

Lipisense® är ett antisenseläkemedel i utvecklingsfas avsett att minska produktionen av ANGPTL4-proteinet i levern. ANGPTL4 har en stark genetisk koppling till nivåerna av plasmalipider och relaterade sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar samt typ 2-diabetes.

– Vår läkemedelskandidat syftar till att sänka nivåerna av triglycerider i blodet och i förlängningen förebygga sjukdomar. Inledningsvis ligger vårt huvudfokus på akut pankreatit, men vi har framtida planer på att utforska dess potentiella inverkan på hjärt- och kärlsjukdomar, bildandet av plack i blodkärl, typ 2-diabetes och eventuellt även tillstånd som fettlever, förklarar Stefan.

Från 65 till 250 kvadratmeter

I juni i år nådde Lipigon ännu en betydande milstolpe genom att säkra ett banbrytande utvecklings- och licensavtal värt nästan 1 miljard SEK med Leaderna Therapeutics Ltd (Leaderna). Enligt avtalet kommer Leaderna att ansvara för utvecklingen och kommersialiseringen av Lipisense® i Storkina-regionen, vilket inkluderar Fastlandskina, Hongkong, Taiwan och Macau.

– Denna överenskommelse bekräftar värdet av Lipisense® och stärker Lipigons ledande ställning inom läkemedelsutveckling riktad mot proteinet ANGPTL4. Vårt samarbete med Leaderna kommer att möjliggöra att vi till fullo kan utforska potentialen i Lipisense®.

Tidigare var Lipigon baserade i lokaler som tillhörde Umeå Biotech Incubator (UBI) sedan 2019, där de hyrde kontors- och laboratorieutrymme (65 kvadratmeter). Nu har Lipigon flyttat till egna lokaler på Tvistevägen 48 i Umeå efter att fastighetsägaren, Balticgruppen, renoverat den nya anläggningen helt enligt Lipigons önskemål.

– Den största förändringen är den utökade laboratoriekapaciteten, nu har vi minst tre gånger så mycket utrymme som tidigare.

Laboratorieforskaren Ingela Bergqvist säger att hon är mycket nöjd med de nya lokalerna.
– Den större ytan gör att vi kan arbeta mer effektivt. Vår utrustning kan vara permanent uppställd och redo att användas, och vi behöver inte längre flytta möbler eller rensa laboratoriebänkar mellan olika tester och procedurer, säger hon.

Planerar för fas II-prövningar

Flytten av kontoret lägger grunden för nästa viktiga steg i Lipigons historia.

– Vi planerar nu för kliniska fas II-prövningar där vi kommer att undersöka Lipisense® i de mest relevanta patientgrupperna. vilket är mycket attraktivt ur ett värdeskapande perspektiv, säger Lipigons vd.

Tjugofem patienter med betydligt förhöjda triglyceridnivåer kommer att rekryteras, vilket ger en tydlig bedömning av Lipisense® potential att sänka triglyceriderna i denna grupp. Läkemedelsmaterialet som producerades för fas I-studien kommer att räcka för fas II-studien. Två av Sveriges två största centrum för behandling av lipidrelaterade sjukdomar är involverade, vilket säkerställer en snabb rekrytering av patienter.

– Vi kommer att undersöka både säkerhet och behandlingseffektivitet, vilket kommer att vara av stor betydelse för eventuella licensavtal. Dessutom har Lipigon tre andra projekt som, tillsammans med Lipisense®, alla har potential att nå milstolpar som ökar värdet under det kommande året, säger Stefan K. Nilsson.

Fyra huvudprojekt - åtta anställda

Lipigon utvecklar nya behandlingar för patienter med lipidrelaterade sjukdomar och har som vision att förbättra och förlänga livet för personer som lider av sjukdomar kopplade till rubbningar av blodfetterna. Bolaget fokuserar på fyra huvudprojekt, där Lipisense® är det längst framskridna. Målet är att skapa en balanserad portfölj som inkluderar både kliniska och tidiga forskningsinitiativ.

För närvarande har Lipigon Pharmaceuticals sex heltidsanställda och två deltidsanställda. Om bolagets imponerande utveckling fortsätter, kan det bli nödvändigt att utöka arbetsstyrkan i framtiden, något som beaktades vid planeringen av flytten.

Med tanke på bolagets tillväxt och de imponerande resultaten från den kliniska fas I-studien förväntas fler positiva nyheter komma från Lipigons nya kontor under de kommande månaderna och åren.

Lipigons framgångsrika resa har bara börjat – nu fortsätter den från nyrenoverade, skräddarsydda lokaler som de kan kalla sitt hem.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Kontakter

Tomas Ruuth

Tomas Ruuth

Presskontakt Kommunikationsansvarig PR & Communications 072-4024697 www.ubi.se

Relaterat innehåll

We grow ideas that can change the world

Umeå Biotech Incubator (UBI) is one of Sweden’s state-of-the-art business incubators within the life sciences. We help researchers to use their data to the benefit of patients and citizens, improving their health. We support and train entrepreneurs in the fields of pharmaceuticals, diagnostics and medical engineering, and act as a bridge between academia, medicine and the business community.

Umeå Biotech Incubator
Tvistevägen 48C
907 36 Umeå
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum