Pressmeddelande -

Fler besökare på Umeås bad 2018

Under 2018 ökade besökarantalet till Umeå kommuns badanläggningar totalt. Medan samtliga utomhusanläggningarna ökade i antalet besökare tappade inomhusbaden, förutom Sävar simhall, i antalet besök. Minskningen av antalet besök skedde framförallt under sommaren och under de perioder man satsat på förberedande simundervisning för barn i förskoleklass.

Under verksamhetsåret 2018 hade Umeå kommuns badanläggningar sammanlagt 386 554 besökare, vilket är en ökning med cirka 7 200 sedan 2017. Navet hade 229 620 besökare 2018 (238 245 besökare 2017) vilket inte når upp till besöksmålet på 260 000 besökare.

Bakom minskningen i antalet besök till inomhusbaden står främst sommarperioden då exempelvis Navet hade ett stort tapp jämfört med sommaren 2017.

Utomhusbaden mest populära under sommaren

– Sommaren 2018 var otroligt varm vilket gjorde att Umelagun var första valet för många badsugna. Vi har samma personal som arbetar på Umelagun och Navet vilket innebär att vi ser dem som ett komplement till varandra. Oavsett väder och årstid finns det alltid fina badmöjligheter och att vi ökar totalt sett är positivt, säger Patrik Samuelsson.

Den varma sommaren gav ett uppsving för samtliga utomhusbad (Vallabadet, Obbolabadet och Umelagun). Under sommarperioden hade exempelvis Umelagun en stor ökning jämfört med året innan. Under juni–augusti hade utomhusbadet cirka 37 000 besökare jämfört med 24 000 år 2017.

Bland de andra baden ökade besöken på Obbolabadet med cirka 1 900 besök, Vallabadet med 4 000 besök och Sävar simhall med 400 besök medan Storsjöhallen minskade med cirka 1 500 besök och Hemgården bad och gym med 1 700.

Fokus på vattenvaneträning och vattensäkerhet under 2018

Under 2018 ansökte och fick Umeå kommuns bad stadsbidrag från Socialstyrelsen för att hålla förberedande simundervisning för barn i förskoleklass. Satsningen genomfördes under både vårterminen och höstterminen där kommunens samtliga skolor erbjöds förberedande simundervisning utöver den ordinarie simundervisningen. Därmed bussades två årskullar förskoleklasselever till kommunens samtliga inomhusbad.

– 3 000 sexåringar togs emot för fyra omgångar vattenvaneträning under året. Vi valde att prioritera den här långsiktiga satsningen för ökad vattenvana och vattensäkerhet när tillfället gavs. Personalen gjorde en heroisk insats. Samtidigt innebar det att vi inte hade samma möjligheter att satsa på aktiviteter för andra målgrupper under året vilket också kan vara en bidragande orsak till minskat antal besök, säger Patrik Samuelsson, chef för avdelning bad på Umeå kommun.

Umeå kommuns bad består av anläggningarna Navet, Storsjöhallen, Sävar simhall, Vallabadet, Obbolabadet, Umelagun samt Hemgården bad och gym. Se statistik för samtliga bad i relaterat dokument längst ner på sidan.

Mer information:

Patrik Samuelsson
avdelningchef bad
Umeå kommun
070-296 22 98
patrik.samuelsson@umea.se

Ämnen

  • Friskvård

Regioner

  • Umeå

Baden är samlade i Umeå kommuns organisation för badhus och tempererade utebad.

I organisationen ingår:
Navet
Umelagun (tempererat utomhusbad)
Hemgårdens bad
Aquarena Storsjöhallen, Holmsund
Obbolabadet (tempererat utomhusbad)
Sävar simhall
Vallabadet, Hörnefors (har även tempererat utomhusbad)

Kontakter

Sara Stenberg

kommunikatör Umeå kommun 090-16 12 33

Patrik Samuelsson

Presskontakt Avdelningschef fritid bad Umeå kommun 090-16 16 45