Gå direkt till innehåll
– Jag är jättestolt. Det känns kanon att ha landat en ny kund, och exponeringen vi får är förstås jätteviktig, säger en glad Fredrik Sahl, VD och grundare, på tåget hem från Västerås. (Foto: Dennis Ulander, LDL Media)
– Jag är jättestolt. Det känns kanon att ha landat en ny kund, och exponeringen vi får är förstås jätteviktig, säger en glad Fredrik Sahl, VD och grundare, på tåget hem från Västerås. (Foto: Dennis Ulander, LDL Media)

Pressmeddelande -

Flow Belows innovation för att lokalisera inläckage i rörnät vinner nationell energitävling

Umeå-baserade startupbolaget Flow Below kammade förra veckan hem första pris i NRGY Hub Open Data Challenge; en stor tävling arrangerad av Mälarenergi för att hitta innovationer som bidrar till effektiviseringar och ökad hållbarhet på områdena energi- och vattenanvändning. Priset är ett pilotprojekt med det kommunala VA-bolaget till ett värde av 200 000 kr.

– Jag är jättestolt. Det känns kanon att ha landat en ny kund, och exponeringen vi får är förstås jätteviktig, säger en glad Fredrik Sahl, VD och grundare, på tåget hem från Västerås.

Lika mycket vatten som vi spolar ned i toaletten och duschen läcker in i våra avloppsnät på väg mot reningsverket. Vatten läcker in via felkopplingar och för att våra nedgrävda och åldrande rör inte längre är täta. Utmaningen är att hitta alla dessa oönskade läckor så att man kan åtgärda dem. Flow Below har en lösning på det här som baserar sig på temperaturmätning. Resultatet presenteras som en karta över rörnätet där man kan se var det läcker in mer och mindre vatten.

– Vi vann för att vi kunde visa att det finns dolda sätt att spara energi här, säger Fredrik.

Den öppna datan som ligger till grund för tävlingen är banbrytande i sig. Det är första gången ett kommunalt VA-bolag delar med sig av data som i detalj visar hur användningen av el, fjärrvärme och vatten ser ut inom ett visst geografiskt område. Tillgång till datan har haft ett värde i sig för Flow Below.

– Att få testa vår innovation på data som visar exakt hur mycket vatten som spolas ner i husen gör det möjligt för oss att förfina vår teknik, säger Fredrik.

Senaste året har kunderna strömmat in för Umeå-bolaget. I dag har man åtta kunder runt om i landet.

– Det visar att vi löser ett viktigt problem. Affärerna i sig är viktiga förstås, men vi har också lyxen att ha mycket engagerade kunder som hela tiden kommer med feedback som hjälper oss att bli bättre, säger Fredrik.

Flow Below får affärsstöd av Johan Hedengran hos inkubatorn Uminova Innovation i Umeå. Han jobbar nära teamet och är nog lika glad som de över vinsten.

– Jag är imponerad av att de på knappa tre år hunnit bli en eftertraktad VA-expert som bjuds in av stora kommuner till viktiga branschkonferenser, samtidigt som de på ett år landat många svenska VA-bolag som abonnerande kunder. 2022 erövrar man Norden skulle jag gissa, säger han.

Foto: Dennis Ulander, LDL Media (ska anges)

För mer info:

Fredrik Sahl, grundare och VD
fredrik@flowbelow.se
073-026 23 43
flowbelow.se

Pressrelease in English:

Umeå company Flow Below wins national energy competition

Incubator company Flow Below from Umeå has been awarded first prize in the NRGY Hub Open Data Challenge this week. The national competition was organised by Mälarenergi to discover innovations that offer efficiencies and increased sustainability for energy and water use.

The prize is a pilot project with the municipal water and sewerage company that is worth up to SEK 200,000.

“I'm very proud. It feels amazing to have won a new customer, and of course the exposure we’re getting is very important too”, said a delighted Fredrik Sahl, Flow Below’s founder and CEO, on the train journey home from Västerås.

Right now water equivalent to the amount we flush down the toilet and use in the shower leaks into our sewer networks on the way to the treatment plant. The finds its way in via faulty connections and aging pipes buried underground that are no longer watertight. The challenge is to locate these unwanted inflow sources so they can be fixed. Flow Below has developed a solution that uses temperature measurements to produce a map of a pipe network where inflows are identified.

“We won because we could demonstrate that there are hidden ways to save energy”, said Fredrik.

The data shared openly by Mälarenergi for the competition is groundbreaking in itself. It is the first time a municipal water and sewerage company has shared detailed data of how much electricity, district heating and water is used in a specific geographical region. Access to this data has been invaluable for Flow Below.

“To be able to test our innovation on data that shows exactly how much water is flushed away in households makes it possible for us to refine our technology”, says Fredrik.

Over the past year interest in the Umeå-based company has grown enormously, and today it has eight customers located around the country.

“It proves that we are solving a critical problem. The business itself is important, of course, but we also have the advantage of having very committed customers who constantly give us feedback that helps us become better”, says Fredrik.

Flow Below receives business support from Johan Hedengran at Uminova Innovation. He works closely with the team, and is just as happy as the team members are about the win.

“I am impressed that in a little under three years they have become a sought-after water and sewerage expert and are invited by large municipalities to important industry conferences. At the same time in just one year they have welcomed several Swedish water and sewerage companies as subscribing customers. I believe 2022 will be the year they conquer the Nordic countries”, he says.

For more info:

Fredrik Sahl, founder and CEO
fredrik@flowbelow.se
073-026 23 43
flowbelow.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges högst rankade inkubatorer. Sedan 2003 har vi gett affärsstöd till över 150 aktiebolag som tillsammans har mer än 600 anställda och omsätter närmare 850 miljoner. Vår region, en av Europas mest innovativa, lockar studenter, forskare, entreprenörer, talanger och investerare från alla världsdelar. Här finns många starka techbolag som löser stora samhällsproblem, och det kommer nya hela tiden. Vårt arbete för att förverkliga entreprenördrömmar riktar strålkastljuset mot norra Sverige som en urstark plats för innovationer och entreprenörskap.

Kontakter

Johan hedengran

Johan hedengran

Affärsutvecklare Cleantech och Energy Solution Challenge 070-208 38 88

Vi utvecklar innovativa affärsidéer till skalbara bolag

Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges främsta inkubatorer och utvald till Vinnovas Excellensprogram. Med ett affärsstöd i framkant hjälper vi människor i Västerbotten att satsa på och utveckla sina affärsidéer.
Vi arbetar för att fler, både i och utanför Sverige, ska upptäcka och engagera sig i bolagen och innovationerna här. Vi gör det genom ambitiösa samarbeten med industri, storbolag, investerare, samarbetspartners och vårt stora kontaktnät av talanger och kompetenser.
Uminova Innovation siktar högt, satsar stort och inspirerar andra att också göra det.

Uminova Innovation
Tvistevägen 47
907 19 Umeå
Sverige