Gå direkt till innehåll
Dicom Port, en avknoppning från Region Västerbotten och Umeå universitet, vill förbättra medicinsk radiologi genom att utveckla produkter som hjälper användare att överblicka och presentera kvalitetsindikatorer i deras kliniska verksamheter.
Dicom Port, en avknoppning från Region Västerbotten och Umeå universitet, vill förbättra medicinsk radiologi genom att utveckla produkter som hjälper användare att överblicka och presentera kvalitetsindikatorer i deras kliniska verksamheter.

Pressmeddelande -

GE Healthcare väljer Dicom Port för digital kvalitetssäkring av datortomografer


Behovet av verktyg för att digitalisera och automatisera kvalitetssäkring av medicinteknisk utrustning inom radiologi har inspirerat Dicom Port. Nu lanserar man en produkt för alla användare av datortomografer från GE Healthcare som ger större möjlighet till systematisk kvalitetssäkring i sina kliniska verksamheter. Dicom Port får affärsstöd av inkubatorn Uminova Innovation i Umeå.

- Vi är glada och stolta över att en global aktör som GE Healthcare har valt att samarbeta med oss för att digitalisera och effektivisera kvalitetssäkring av datortomografer. Det här är ett stort steg för oss som bolag och vi ser fram emot att lansera autoQA på en internationell marknad, säger Jonas Andersson, VD hos Dicom Port.

Diskussionen om hur digitalisering ska kunna hjälpa sjukvården att både öka kvalitet och kostnadseffektivitet har pågått under lång tid. Inom medicinsk radiologi handlar detta om att kunna övervaka och följa upp den kliniska verksamheten så att förväntad klinisk bildkvalitet till så låg stråldos till patient som möjligt uppnås för varje undersökning. I Sverige har en nationell arbetsgrupp identifierat att det finns stora möjligheter för sjukvården att använda kvalitetsindikatorer från tillverkares kvalitetssäkring av radiologisk utrustning i sina egna ledningssystem.

Beprövat i kliniska verksamheter

Dicom Ports produkt, autoQA, som har utvecklats med feedback från kliniska verksamheter i fyra svenska regioner kopplar upp och följer kontinuerligt en mängd kvalitetsindikatorer från alla typer av datortomografer från GE Healthcare. Genom att använda autoQA är det möjligt att snabbt och säkert starta den kliniska verksamheten efter servicearbeten. Användare får även en enkel översikt av alla datortomografer i sin verksamhet där man kan följa kvalitetsindikatorer som förenklar kommunikation med ingenjörer för att utreda behov av serviceinsatser.

Ger kontroll

Användare kan koppla sina egna inventariesystem till autoQA för att följa upp att servicearbeten genomförs enligt plan och skapa rapporter med kvalitetsindikatorer från autoQA. En viktig del av kvalitetssäkringsarbetet är informationen i de kliniska undersökningsprotokollen där användare av autoQA kan dokumentera implementerade förändringar. Det går dessutom att jämföra undersökningsprotokoll på alla uppkopplade datortomografer, samt spåra ändringar som gjorts över tid och med dokumentationen i autoQA som stöd förbättra arbetet med klinisk revision.

- Effektivisering och ökad digitalisering är ett kontinuerligt arbete inom alla verksamheter där Dicom Port har en stark kompetens inom medicinteknisk kvalitetssäkring. Tillsammans kan vi erbjuda något unikt som både förenklar och förbättrar kvalitetsarbetet med våra datortomografer till stor nytta för våra patienter, säger Magnus Olsson, nordisk produktchef inom Imaging hos GE Healthcare.

Dicom Port, en avknoppning från Region Västerbotten och Umeå universitet, vill förbättra medicinsk radiologi genom att utveckla produkter som hjälper användare att överblicka och presentera kvalitetsindikatorer i deras kliniska verksamheter.

GE Healthcare, ett ledande globalt bolag inom medicinteknisk och farmaceutisk diagnostik med 47 000 medarbetare verksamma i över 160 länder. Med ett fokus på precisionsvård, hjälper GE Healthcare sjukvårdspersonal att fatta snabba, mer välgrundade beslut med hjälp av avancerad teknologi, analysverktyg och program och tjänster via sin Edison-plattform.

Presskontakt Dicom Port:

Jonas Andersson, VD
jonas.andersson@dicom-port.com
Tel. +46 070-377 42 32

Presskontakt GE Healthcare Norden:

Pernilla Mello, Pressansvarig
Pernilla.Mello@ge.com
Tel. +44 776-644 01 53

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges högst rankade inkubatorer. Sedan 2003 har vi gett affärsstöd till över 150 aktiebolag som tillsammans har mer än 600 anställda och omsätter närmare 850 miljoner. Vår region, en av Europas mest innovativa, lockar studenter, forskare, entreprenörer, talanger och investerare från alla världsdelar. Här finns många starka techbolag som löser stora samhällsproblem, och det kommer nya hela tiden. Vårt arbete för att förverkliga entreprenördrömmar riktar strålkastljuset mot norra Sverige som en urstark plats för innovationer och entreprenörskap.

Presskontakt

Emmy Ericsson

Emmy Ericsson

Presskontakt Marknadschef + 46 70 252 48 47

Vi utvecklar innovativa affärsidéer till skalbara bolag

Uminova Innovation i Umeå är en av Sveriges högst rankade inkubatorer. Sedan 2003 har vi gett affärsstöd till över 150 aktiebolag som tillsammans har mer än 600 anställda och omsätter närmare 850 miljoner. Vår region, en av Europas mest innovativa, lockar studenter, forskare, entreprenörer, talanger och investerare från alla världsdelar. Här finns många starka techbolag som löser stora samhällsproblem, och det kommer nya hela tiden. Vårt arbete för att förverkliga entreprenördrömmar riktar strålkastljuset mot norra Sverige som en urstark plats för innovationer och entreprenörskap.

Uminova Innovation
Tvistevägen 47
907 19 Umeå
Sverige