Pressmeddelande -

​Vad kan du göra för jämställdhet?

Unga är allt mer engagerade i samhällsutvecklingen, visar senaste Ungdomsbarometern. UMO.se, som får ca 700 000 besök i månaden och många frågor från unga om relationer, sex och kroppen, tipsar vad man kan göra för ökad jämställdhet.

På UMO.se kan man läsa mer om jämställdhet, vad du kan göra själv och ta del av en film om kön och diskriminering. På sajten youmo.se finns dessutom tips och råd om jämställdhet på de vanligaste språken som talas av unga nyanlända.

Du kan göra mycket för att motverka sexism och öka jämställdheten. Till exempel gå med i en organisation eller engagera dig på din skola eller arbetsplats. För att bättre förstå varför sexism uppstår, fundera gärna på hur du själv tänker eller pratar om andra. Många vill försöka göra något åt sexism. Du kan till exempel:

Fundera över hur du tänker och pratar om killar och tjejer

Det är bra att börja fundera över hur du själv tänker, tycker och uttrycker dig om killar och tjejer. Finns det skillnader? Vad kan det i så fall bero på?

Att fundera över sånt kan vara ett bra sätt att förstå dig själv bättre. Men också för att förstå varför andra har sexistiska åsikter eller inte ser saker på samma sätt som du själv.

Lära dig mer

Ofta är det lättare att bemöta och diskutera sexism och jämställdhet om du har bra argument. På nätet finns olika sajter som jobbar mot sexism och försöker visa på hur och varför det uppstår. Ett bra första steg är att lära dig mer, och diskutera med andra.

Säga ifrån om du märker att någon säger sexistiska saker, och reagera om någon behandlas illa

När du säger ifrån är det bra att vara tydlig med hur du upplever vad som händer. Till exempel kan du säga ”lägg av med att säga så där om andra”.

Om du tycker att det känns svårt att tydligt och bestämt säga ifrån, kan du göra det på andra sätt. Du kan säga ”oj, det trodde jag aldrig att du skulle säga?” eller ” det där låter väl inte så genomtänkt”. På så sätt visar du att det som personen säger inte är okej.

Det kan vara smart att gå ihop med andra och säga ifrån tillsammans. Om det sker i skolan kan ni ta hjälp av en lärare.

Om det är för svårt eller läskigt att säga ifrån precis när det händer kan du ändå hjälpa den som utsatts genom att ge stöd efteråt.

Engagera dig på sin skola eller arbetsplats

Genom att engagera dig i en elevkår eller ett elevråd kan du arbeta mot sexism och för jämställdhet på din skola. Till exempel kan du se till att det anordnas temadagar eller att det på andra sätt tas upp i undervisningen.

Alla skolor har ett uppdrag att arbeta mot sexism i skolan. De måste ha en plan för hur alla elever ska kunna ha lika rättigheter och möjligheter.

Även många arbetsplatser har liknande planer. Om det inte finns kan du ställa krav på sin chef att en sån ska göras. Genom att engagera dig fackligt på din arbetsplats kan du hjälpa arbetskamrater som utsätts för sexism eller annan diskriminering.

Gå med i en organisation

Det finns många organisationer som arbetar mot sexism och för jämställdhet. Du kan också engagera dig i en tjej- eller killjour på nätet eller där du bor.

Inom politiska ungdomsförbund brukar det också finnas många som är intresserade av jämställdhetsfrågor. Saker du kan göra är till exempel att anordna debatter eller prata på skolor om det.

Engagera dig på nätet eller i medier

Du kan blogga, skriva i sociala medier eller på andra sätt föra fram dina åsikter.

Demonstrera

Du kan delta i eller anordna demonstrationer eller andra aktiviteter för jämställdhet och mot sexism.

Ämnen

  • Webbtjänster

UMO.se är en webbplats för unga mellan 13 och 25 år om hälsa, sex och relationer. UMO.se
lanserades 2008 och har idag närmare 700 000 besök i månaden. På UMO.se kan
unga få svar på sina frågor om tobak, alkohol, sex, kroppen, hur man skyddar
sig mot könssjukdomar, hur man kan få stöd i den psykiska hälsan och mycket
mer. UMO.se är en trygg plats där unga får pålitliga svar. Allt innehåll på
sajten är faktagranskat och kvalitetssäkrat i flera led och sajten är fri från
reklam. UMO.se drivs av Inera på uppdrag av alla Sveriges landsting
och regioner.

Presskontakt

Liselotte Nordh Rubulis

Presskontakt Kommunikationsansvarig 072-593 01 05