Pressmeddelande -

Taxinge Krog och Under Tallarna för branscherna samman med nya Under konferensen

Undret är en sammankomst med syfte att skapa systemförändring mot ett hållbart, cirkulärt och njutningsfullt samhälle. I år är det premiär. Deltar gör bland annat kocken Magnus Nilsson från Fäviken Magasinet, grönsaksodlaren Mia Jonsson från Lilla Labäck och jordbrukaren Anna Jansdotter från Ällmora gård.

Undret är en årligt återkommande sammankomst med start i år, söndagen 15 september 2019 på Under Tallarna i Järna. Årets tema är att stärka relationer mellan verksamma inom småskaligt jordbruk, mat, och miljö. Ingången är en tro på den mellanmänskliga relationen som en viktig drivkraft för både vardagsglädje och samhällsutvecklingen.

– Det är en tuff vardag i våra branscher, genom Undret hoppas vi kunna hjälpa varandra att utvecklas och få inspiration. Goda relationer mellan oss som är småskaliga jordbrukare och matlagare är otroligt viktigt för mig och något jag vill skapa mer utav av. - Ossian Tidblom, Under Tallarna, en av initiativtagarna till Undret.

Några av de som deltar på Undret är kocken Magnus Nilsson från restaurang Fäviken Magasinet som pratar tillsammans grönsaksodlaren Mia Jonsson från Lilla Labäck om deras erfarenheter och samarbete genom åren. Magnus Nilsson gick nyligen ut med nyheten att restaurangen stänger ner i vinter. Anna Jansdotter från Ällmora Gård tar med sig en av sina kor och pratar om relationen till kon och dess betydelse för gården. Blomsterkreatören Gunnar Kaj håller en dekorationsworkshop med fokus på relationen till den lokala naturen och årstiden.

Förhoppningen är att Undret ska vara en inspirationsplattform för förändring. Mat och jordbruk står för en betydande del av mänsklighetens påverkan på jordens klimat, miljö och biologiska mångfald. Mat och jordbruk är också de branscher där en omställning har potential att leda till en mer njutbar framtid och något verkligt positivt, hur det ska gå till undersöks på Undret.

Undret är initierat av Taxinge Krog och odlingskooperativet Under Tallarna i samarbete med Projekt MatLust, Södertälje Kommun, Leader Sörmlandskusten och Järna Akademi.

Mer information:
Hemsida: https://undret.org
Bildbank:https://www.undret.org/pressrum

För uppdateringar följ:
Instagram:https://www.instagram.com/undretevent
Facebook: https://www.facebook.com/undretevent

Kontakt:
Ida de Oquiñena, presskontakt Undret samt kommunikation Projekt MatLust.
Tel: 08-52306442, e-post: ida.de-oquinena@sodertalje.se

Gustav Öhman, talesperson Undret samt krögare Taxinge Krog.Tel: 070-4679404, e-post: info@taxingekrog.nu

Yannick Porter, projektledare Undret och Under Tallarna
Tel: 073-7258941 e-post: yannick@undertallarna.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • miljö
  • klimat
  • odling
  • jordbruk
  • mat

Under Tallarna är ett odlingskooperativ beläget i ett skogsbryn i Järna med andelsförsäljning av grönsaker till hushåll, förskolor, LSS boenden och tre restauranger. Under Tallarna är också en plattform där det skapas tvärvetenskapliga möten och evenemang av olika slag samt en utbildningsplats för odling, mat och miljöfrågor.

Gården tros ha en flera tusenårig historia, genom historien har den bland annat varit en Tuna Gård och platsen för den första biodynamiska gården i Järna på 1930-talet. Under Tallarna startade 2012 på en då övergiven bit mark, idag drivs platsen av 6 personer med olika bakgrund. Den helhet som kallas Under Tallarna är vad som växer fram ur deras samlade erfarenheter från en rad olika fält, men också ur platsens egna naturliga kvaliteter och ur de hundratals människor som på olika sätt, av olika anledningar och i olika utsträckning söker sig till skogsbrynet för att vara med och samskapa platsen. Genom sin verksamhet strävar Under Tallarna efter att finna nya sätt att förhålla sig till ekonomi, makt och tid, som går bortom det som råder i dagens samhälle.