Gå direkt till innehåll
Besök Stockholms centralstation den 24 oktober: På årets FN-dag sätter vi fokus på millenniemålen

Pressmeddelande -

Besök Stockholms centralstation den 24 oktober: På årets FN-dag sätter vi fokus på millenniemålen

På FN-dagen den 24 oktober samlas Sveriges FN-organisationer till en manifestation för världens fattiga. I ett evenemang på centralstationen i Stockholm uppmärksammar vi millenniemålen och bjuder in till dialog om hur långt vi har kommit och hur vi tillsammans kan nå de åtta utvecklingsmålen till 2015. Vi hoppas även att evenemanget ska stimulera till diskussion om vad som kommer efter 2015.

FN finns på plats från kl. 08.00-19.00
FN-organisationerna välkomnar allmänheten att besöka den specialgjorda utställningen som belyser varje millenniemål och några av de personliga människoöden som döljer sig bakom siffrorna. Besökare får också rösta fram det viktigaste millenniemålet, provsmaka nödproviant och på olika sätt engagera sig för världens fattiga.

Speakers corner kl. 14.00-16.00
Under ”speakers corner” presenterar kunniga och engagerande talare sin syn på millenniemålen. Bland talarna finns Gunilla Carlsson, Sveriges biståndsminister, Margareta Winberg, ordförande för UN Women Sverige och Annika Markovic, Sveriges miljöambassadör. Efter anförandena är talarna tillgängliga för frågor och samtal.

Arrangörer
FN-förbundet, www.fn.se

FN:s flyktingorgan UNHCR, www.unhcr.se

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, www.faonorden.se

FN:s utvecklingsprogram UNDP, www.undp.se

Stockholms FN-förening, www.fnstockholm.se

Svenska Unescorådet, www.unesco.se

UNICEF Sverige, www.unicef.se

UN Women Sverige, www.unwomen.se

För mer information och intervjuförfrågningar kontakta:
Michelle Azorbo
Informatör, UNHCR:s regionkontor för de nordiska och baltiska länderna
08-505 888 69

Om Millenniemålen
Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om hur vi kan förbättra livet för världens fattiga. Världens länder har enats om att uppnå millenniemålen 2015: 

1.Halvera jordens fattigdom och hunger

2.Se till att alla barn får gå i grundskola

3.Öka jämställdheten mellan kvinnor och män

4.Minska barnadödligheten

5.Förbättra mödrahälsan

6.Stoppa spridningen av hiv och aids

7.Säkra en hållbar utveckling

8.Öka samarbetet kring bistånd och handel

Många framsteg har gjorts sedan millenniemålsdeklarationen skrevs under för mer än 10 år sedan. Målen har bland annat bidragit till minskad fattigdom och barnadödlighet, att fler barn börjar skolan samt stora satsningar på rent vatten. Samtidigt återstår mycket. Utvecklingen är ojämn och tenderar att inte nå världens mest utsatta människor. 

För mer information om millenniemålen besök millenniemalen.nu

Om FN-dagen
1947 bestämde FN:s generalförsamling att den 24 oktober ska synliggöra FN:s arbete runt om i världen. 24 oktober 1945 är också dagen då FN:s stadga trädde i kraft. I Sverige är FN-dagen en allmän flaggdag, liksom i Finland och Danmark. Då kan man flagga med antingen det egna landets flagga eller FN-flaggan.

För mer information om FN-dagen besök fn.se


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


FN:s utvecklingsprogram (UNDP) är FN:s globala nätverk för utveckling. Vi sammanlänkar länder med kunskap, erfarenhet och resurser som hjälper människor att förbättra sina liv. UNDP har verksamhet i 177 länder där vi arbetar för lokala lösningar på globala och nationella utmaningar. UNDP samordnar också arbetet med att uppfylla millenniemålen till 2015. Mer information finner du på www.undp.se.

Kontakter

Stina Amnebjer

Stina Amnebjer

Presskontakt Project Manager +46703210462

Om UNDP

UNDP leder FN:s arbete med att bekämpa de orättvisor som orsakas av fattigdom, ojämlikhet och klimatförändringar. Tillsammans med vårt breda nätverk av experter och partners i 170 länder stöttar vi nationer att bygga integrerade och hållbara lösningar för både människor och planeten.

UNDP Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige och UNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer om oss på se.undp.org.

UNDP
Birger Jarlsgatan 57A
113 56 Stockholm
Sverige