Skip to main content

FN lanserar världens största opinionsundersökning för klimatåtgärder

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2020 10:49 CET

I spelet Mission 1.5 gör medborgare sina röster hörda om åtgärder för klimatet

New York, 13 februari 2020– Denna vecka går kändisar och ungdomsaktivister samman med FN, regeringar och civilsamhället för att lansera Mission 1.5, en kampanj som ger medborgare möjligheten att föra en dialog med sina regeringar om ambitiösa åtgärder för klimatet.

Målet med Mission 1.5 är att ge 20 miljoner människor världen över möjligheten att göra sin röst hörd och ge sin åsikt i vilka åtgärder de vill se antas av sina ledare för att begränsa klimatförändringarna. Kampanjen, som går under ledning av FN:s utvecklingsprogram (UNDP), hoppas kunna ta itu med klyftan som uppstått mellan medborgare och regeringar i kölvattnet av att allmänhetens åsikter inom klimatfrågan ökat, vilket resulterat i såväl skolstrejker som massprotester.

Kampanjen är uppbyggd kring ett internet- och mobilbaserat videospel, utvecklat av UNDP tillsammans med experter inom spelutveckling, klimatvetenskap och allmän omröstning, där du som spelare tar sig an rollen som klimatpolitiker och fattar beslut för att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader.

Efter spelomgången uppmanas du att rösta om vilka åtgärder du helst vill se antagna för att rädda klimat. Dessa uppgifter kommer sedan att analyseras och skickas till beslutsfattare, som ofta saknar tillgång till tillförlitlig information om den allmänna opinionen kring klimatåtgärder.

Inför klimatförhandlingarna i Paris 2015 genomfördes den största internationella undersökningen av allmännhetensåsikterkring klimatförändringar någonsin och omfattade då 10 000 människor i 76 länder. Under första lanseringsdagen den 13e februari spelades Mission 1.5 av 1.2 miljoner människor.

Spelet Mission 1.5 finns på https://mission1point5.orgoch kan spelas av människor i alla världens länder.

"Tillsammans med samarbetspartners från både den privata och offentliga sektorn har vi med denna kampanjmöjligheten att koppla samman miljontals människor med sina regeringar i en innovativ dialog kring lösningar för klimatkrisen och hur vi kan öka ambitionen inför klimatförhandlingarna COP26 i Glasgow senare i år”, menar Achim Steiner, UNDP:s högste chef.

Om Mission 1.5

Mission 1.5 har utvecklats av UNDP och partners som en online-plattform där människor utbildas inom klimatåtgärder och kopplar dem samman med sina regeringar och beslutsfattare. Kampanjen heter Mission 1.5 eftersom vi måste agera nu för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader.

För mer information:

Om UNDP

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) finns på plats i 170 länder för att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter, främja fredliga samhällen och stötta länder att nå Globala målen till år 2030.

Vi hjälper länder att förebygga kriser och konflikter, stärka demokratiska institutioner och bygga partnerskap för en hållbar utveckling där ingen människa lämnas utanför.

UNDP i Sverige

UNDP i Sverige arbetar för att stärka partnerskapet mellan Sverige ochUNDP, samt öka människors kunskap och engagemang för FN:s arbete och Globala målen för hållbar utveckling.

Du kan läsa mer om oss på: www.undp.se